Landsbygdsnätverket

Torsta AB/Grönt Kluster i ÅS

Här kan du läsa mer om Torsta AB/Grönt Kluster i ÅS som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vi är ett aktiebolag/kunskapscentrum för de gröna näringarna. På uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund bedriver vi gymnasieutbildning inom naturbruk med inriktningarna skogsbruk, lantbruk, naturturism och djurvård. Vi har även ett gårdsbruk där vi bedriver en ekologisk mjölkproduktion med en robotsbesättning. Dessutom erbjuder vi olika kurser för vuxna inom lantbruk, skog och företagande. På uppdrag av Region Jämtland Härjedalen bedriver vi landsbygdsutveckling med syfte att stötta företag utifrån deras behov. Vi genomför försöksodlingar på uppdrag av SLU samt ett antal odlingsföretag.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Idag ägs Torsta AB av Region Jämtland Härjedalen, Jämtlands Gymnasieförbund, Sveaskog, SCA, Norra Skog, Persson Invest, och Lantbrukarnas Riksförbund. Vårt huvudskaliga verksamhetsområde är Jämtland Härjedalen

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Våra gymnasieutbildningar och kurser för vuxna menar vi är ett oumbärligt bidrag för de gröna näringarnas framtid genom att stärka kompetensen i branschen, både i form av ny arbetskraft och ökad kunskap. Tack vare vårt arbete med landsbygdsutveckling och försöksodlingar har vi möjlighet att vara en länk mellan akademi och praktik samt genomföra våra stora ambitioner för klusterbyggande.

Kontakt: Marie Sjölin

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades