Landsbygdsnätverket
På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

Tre nya innovationsprojekt

Här kan du läsa om tre nya EIP-projekt som nyligen blivit godkända.

vita och bruna ägg

Foto: Picmonkey

Projekt Rikkas – en ny ögla för lassokastning för renskötare

Syftet med projektet är att ta fram och producera en ögla som med innovationsgruppens samlade kompetens inom såväl traditionell kunskap, design och marknadsföring skall kunna säljas till renskötare över hela världen.

Målet är att ta fram en ny rikkas som fungerar bättre än de plastöglor som används vid lassokastning idag. Öglan ska vara skonsam mot djuren samt tålig och hållbar.

Jonas Vannar driver projektet i samarbete med Nils Åstot, Fuse AB, Stoorstålka AB och Nordpolymer AB.

Tre ägg på rosa underlag

Foto Picmonkey

Könssortering av ägg

Syftet är att utveckla en metod som sorterar ut ägg som ska bli tuppkycklingar när äggen är nylagda. Målet är att inte behöva avliva ett mycket stort antal tuppkycklingar varje år.

Metoden könssorterar äggen med en säkerhet av cirka 90 procent. Bortsorterade ägg kan användas som matägg.

Linköpings universitet driver projektet i samarbete med branschorganisationen Svenska Ägg och företaget Swedfarm.

Rosa dator i händerna på två kvinnor

Foto Emilia Bergmark Jiménez

Farmo - den digitala maskinhallen

Syftet är att skapa en produkt för att göra delning av maskiner och förmedling av maskintjänster i lantbruket både enkelt och lättillgängligt.

Målet är att den primära kundgruppen, lantbrukare och maskinstationsägare med produkten får tillgång till stordriftsfördelar genom att på ett enkelt sätt hyra in maskiner de inte har tillgång till, samt för att öka användningsgraden av maskiner och skapa möjligheter till nya intäkter. Produkten ska göras tillgänglig för kunden i både smarta telefoner och surfplattor.

RISE driver projektet i samarbete med Farmo Technologies AB.

Läs mer om dessa och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets sida Godkända innovationsprojekt.

Publicerades