Landsbygdsnätverket

Två nya innovationsprojekt

Här hittar du information om EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.

Grisar som står tillsammans

Foto: Picmonkey

Matta för grisars ökade välfärd

Syftet är att utveckla en matta för ökad välfärd i grisningsboxar.

Målet är att utveckla ett golvunderlag som passar både för rörliga golv samt för konventionella fasta golv.

Projektet drivs av Moving floor Gotland AB i samarbete med RISE Kimab AB och en lantbrukare.

Spannmål

Foto: Picmonkey

Spannmålsutkastaren

Syftet är att minska spillet vid uttagning av krossensilerat spannmål med hjälp av mekanisering som i sin tur leder till bättre arbetsmiljö, hygien och kvalitet.

Målet är att ta fram en prototyp till spannmålsuttagare som kan vara en modell för framtida tillverkning.

Projektet drivs av Hans Arvidsson i samarbete med lantbrukare.

Vill du veta mer?

Läs om dessa och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets webbsida Godkända innovationsprojekt

Publicerades