Landsbygdsnätverket
Ogräsrobot under utveckling

Ett nytt EIP-Agri-projekt ska utveckla en ogräsrobot för grönsaksodling. F.v. Lars Etzner och Albin Barklund. Foto Ekobot

Utveckling av ogräsrobot

Ett nytt EIP-Agri-projekt ska utveckla en ogräsrobot för grönsaksodling. Projektet heter ”Storskaliga prototyptester för insamling och utvärdering av fältdata till grund för utveckling av avancerade beslutsstödstjänster”. Projektet bygger vidare på ett annat innovationsprojekt om Ekobot.

Syftet är att sätta upp en testmiljö där Ekobot kan genomföra storskaliga tester av prototyper av ogräsroboten. Intentionen är att samköra två prototyper av den automatiserade robotplattformen under en hel säsong samt att ta fram en hållbar laddningsinfrastruktur baserad på solkraft. Målet är att prototypen ska vara testad och klar för att industrialiseras och kommersialiseras.

Projektet leds av Ekobot AB i samarbete med Hushållningssällskapet, Almhaga i Sverige AB och Wageningen Plant Research NL.

Läs mer om dessa och andra EIP-projekt i databasen Länk till annan webbplats..

Publicerades