Landsbygdsnätverket
Ventilerad stuka för rotfrukter

Foto Joakim Ekelöf

Ventilerad stuka förlänger lagringen

Sockerbetor och stärkelsepotatis är grödor som efter skörd lagras i stuka i fält i väntan på att fabriken kan ta emot dem. För att förbättra lagringsförhållandena och minska lagringsförlusterna, utvecklas en teknik för att ventilera stukan, med innovationsstöd av EIP-Agri.

- Innovationen består av två delar, förklarar projektledare Joakim Ekelöf på Nordic Beet Research. Det ena är själva ventilationsröret som ska kunna föras in och ut ur en befintlig stuka. Den andra delen handlar om mjukvaran som styr ventilationen, med syftet att få ned antalet dag-grader för att minska lagringsförlusterna. Svinnet minskar när lagringsförlusterna minskar, och det man har odlat kommer till användning.

Fungerar för alla rotfrukter

Ventileringen fungerar för alla rotfrukter som lagras i fält i stuka. De grödor som lagras i stor skala i Sverige idag är stärkelsepotatis och sockerbetor, och dessa två testas i projektet. Men det fungerar lika bra i andra grödor, exempelvis rödbetor och andra rotfrukter.

- De sista två säsongerna har systemet känts ganska färdigt och gått som det är tänkt. Vi har löst hur vi får i och ur ventilationsrören, och det börjar bli länge sedan vi ändrade något i mjukvaran. Förra året lyckats vi hålla nere antalet dag-grader med ca 30 procent mot referensen. Men nyttan av systemet kommer såklart bero på säsongen, och hur mycket man får ned antalet dag-grader. Vi ser en större vinst ju kallare det blir tidigare på säsongen, säger Joakim.

Förlänger lagringssäsongen

Även om stukorna kontinuerligt genererar värme genom grödans respiration så är det framför allt i slutet av lagringssäsongen, när rötor börjat bildas, som stukan börjar generera riktigt mycket värme. Även under de första veckorna av lagringsperioden blir det en ökad värmebildning under sårläkningen, vilket man kan undvika med ventilation. Det bygger på att det finns uteluft som är kallare än stukan att kyla med. Minst nytta har man av systemet under milda perioder när det blåser mycket, då ventileras stukar naturligt.

- Vi håller på att göra en ekonomisk beräkning av när det är lönsamt att sätta in ventilering, beräknat på våra data och på väderdata bakåt i tiden. Så länge man klarar att lagra grödan med vanliga metoder som plast, halm, och Toptex, så kommer det alltid att vara billigast. Det här är främst intressant när man vill köra fabrikerna längre och nyttja de fasta kostnaderna i fabrikerna mer. Vi räknar med att det här kan ge 4-6 veckors förlängning av kampanjen, berättar Joakim.

Snart redo för marknaden

EIP-projektet löper året ut. Hur och när kan innovationerna komma ut på marknaden?

- Först och främst behöver vi få in lagringsresultaten från årets tester för att kunna göra beräkningar på historiska väderdata och beräkna mervärdet av ventileringen över investeringsperioden. Visar det sig bara vara tillräckligt lönsamt ser jag inga hinder i att få systemet på marknaden inom en snar framtid, avslutar Joakim.

Text: Lisa Germundsson

Läs mer i en artikel och se filmen om projektet i tidningen ATL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för betalande prenumeranter, men som ATL delar med sig under februari.

FAKTA

Projekt:Ventilering av rotfrukter lagrade i stukor på fält
Projektägare: NBR; Nordic Beet Research
Budget: 3,7 miljoner kronor
Kontakt: Joakim Ekelöf, 073-6286724

Vill du läsa om fler innovationsprojekt?

Då ska du gå till vår webbsida Inspirerande innovationsprojekt

Publicerades