Landsbygdsnätverket

Foton: Öjebyn.

AKIS tematräff: Affärsmodells-innovation inom odling

Välkommen till temadagar den 17-18 oktober i Öjebyn. Kompetenser från vitt skilda håll sammanstrålar och inspirerar. Med hjälp av praktiska erfarenheter och forskning inom bland annat odling, sensorik, affärsmodellsinnovation och marknad, tar vi oss tillsammans an utmaningar och möjligheter för spannmåls- och potatisodling i norra Sverige.

Samverkan med Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, RISE, Länsstyrelsen Norrbotten, SLU, Piteå kommun, Högskolan i Kristianstad, Luleå tekniska universitet, ICA m.fl.

Norra Sverige har unika odlingsförutsättningar. Det korta och intensiva odlingsfönstret skapar utmaningar. Näringsvärde och sensorik är fördelar som kan bidra till utvecklade livsmedel och livsmedelsproduktion. Det finns duktiga producenter som är intresserade av att utveckla sina produkter, och förädlare som vill använda lokala råvaror. Men hur gör vi för att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara affärsmodeller för odling i norra Sverige?

Innovation sker i samverkan mellan olika kompetenser, perspektiv och branscher. Vi samlar därför kompetens från olika håll till denna träff, då vi inspireras och jobbar tillsammans med utveckling av hållbara affärsmodeller inom odling.

Vi inspireras av affärsmodellsinnovation inom svarta vinbär, och arbetar med hur vi kan utveckla modeller för spannmål och potatis. Vi får även ta del av forskning kring sensorik, terroir och andra faktorer som kan inspirera vid utvecklingen av nya affärsmodeller. Några frågor som diskuteras är följande: Hur utvecklar vi hållbara affärsmodeller för odling av kulturspannmål i norra Sverige? Hur hittar vi alternativ till foderspannmål och använder det till bröd eller något annat? Hur utvecklar vi hållbara affärsmodeller för att ta tillvara all potatis?

Syftet med träffen är att vi blir inspirerade, och får kunskap om hur vi kan arbeta för att fortsätta utveckla hållbara affärsmodeller inom odling. Träffen är även startskott för fortsatt samverkan och arbete inom området, så vi arbetar fram en plan för hur vi går vidare.

Preliminärt program

11.30 - 13.00 Lunch

13.00 Välkomna och introduktion till träffen.

Vad är affärsmodell/affärsmodellsinnovation?

Nuläge och framtidsscenarion.

Inspirationsinslag:

  • Sensorik
  • Terroir
  • Äpplen
  • Svarta vinbär
  • Spannmål - kulturspannmål
  • Potatis

Ca 17.00 Avslut.

8.00 Vi startar dagen.

Inspiration från andra branscher
Marknad

Workshop - Affärsmodellsinnovation i odling
Plan för hur vi går vidare

13.00 Avslut.

Publicerades