Landsbygdsnätverket

Foton Agro Sörmland.

AKIS tematräff - Innovation, entreprenörskap och digitalisering

Välkommen till en temadag den 13 oktober i Eskilstuna där vi lyfter exempel på innovationssystem, arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Seminariet genomförs av Agro Sörmland, AgroÖst, Region Sörmland, Eskilstuna kommun och Landsbygdsnätverket.

Datum och tid

Torsdag 13 oktober klockan 9.30-16.00. Kaffe från 9.00.

Plats

Energy Evolution Center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kungsgatan 61, Eskilstuna.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 30 september. Begränsat antal platser

Kontakt

Cilla Krantz, Agro Sörmland.
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket.

Samhället står inför flera stora utmaningar. En hållbar klimatomställning ska samtidigt säkra produktion av livsmedel och energi. Lantbruket är en nyckelaktör som har kapacitet att producera mat och förnybar energi och samtidigt binda kol och skapa biologisk mångfald.

Hur kan vi som aktörer bidra till utvecklingen och samtidigt säkra lantbrukets lönsamhet?
Vi behöver ta vara på alla de idéer som finns på gräsrotsnivå, det vill säga bland lantbrukarna själva.

Hur plockar vi upp dessa idéer, och hur kan vi anpassa vårt innovationssystem till idébärarnas förutsättningar och behov?

Program

Johan Varenius och Cilla Krantz, Agro Sörmland

Energy Evolution Center
Jens Carlberg, EEC

AKIS och Landsbygdsnätverket
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

AgroÖst/Agro S, dagens agenda
Johan Varenius och Cilla Krantz

Översyn av det regionala innovationsstödet i Sörmland och Västmanland – nuläge och förslag på förbättringar
Kristian Wirsén, Nova affärsutveckling

Hur tar vi vara på resultatet?
Emma Hanson, Region Sörmland

Värdeskapande för hållbar Landsbygdsutveckling – perspektiv av entreprenörskap i lantbruk
Jennie Cederholm Björklund, Stios utveckling AB samt Landsbygdsnätverket

Gräsrotsmodellen – fyller gapet mellan idébärare och innovationssystem
Cilla Krantz, Åsa Öberg, Åsa Öberg konsult AB

Self Sustainable Farm, exempel på idéutveckling med gräsrotsmodellen
Dan Jonsson, Edeby gård

Ws – HIR metoden
Visuellt effektivt verktyg som nyttjar gruppens gemensamma kraft

Growth Circle – en lärandemodell utvecklad i projektet Swedish Scaleups
Kristian Wirsén

Diskussion kring arbetsmodellerna – skillnader och likheter m.m.
Kristian Wirsén, Åsa Öberg, Cilla Krantz

Digitalisering inom lantbruket

Framtidens jordbruk
Johan Wågstam, Lantmännen

Digitalisering i det praktiska lantbruket – exempel från Abbotnäs Säteri
Mattias Larsson, Abbotnäs Säteri

EDIH – European Digital Innovation Hub
Anna Rydberg, RISE

Info från projektet Lantbrukets digitala mognad
Johan Varenius

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket
Johan Varenius och Cilla Krantz, Agro Sörmland

Publicerades