Landsbygdsnätverket

Foton Agro Sörmland.

AKIS tematräff - Innovation, entreprenörskap och digitalisering

Välkommen till en temadag den 7 mars i Eskilstuna där vi lyfter exempel på innovationssystem, digitalisering, arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Hur kan innovation, entreprenörskap och digitalisering bidra till lantbrukets omställning för att möta nuvarande och framtida utmaningar?

Hur kan vi som aktörer i kunskaps- och innovationssystemet (AKIS) bidra till utvecklingen och samtidigt säkra lantbrukets lönsamhet?

Hur anpassar vi innovationssystemet för att ta tillvara och hjälpa till att utveckla alla idéer som finns på ”gräsrotsnivå”, det vill säga bland lantbrukarna själva?

Vad menar vi med digitalisering och vem är intresserad av vilken data? Vilka möjligheter ger ökad digitalisering?

Vi bjuds på exempel på innovationssystem, tvärfunktionellt arbete och praktiska case, samt arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Träffen arrangeras av Landsbygdsnätverket i samverkan med Agro Sörmland, Agronod, Analysys Mason och Jordbruksverket.

Datum och tid

Tisdagen den 7 mars 2023. Klockan 9.00-15.30. Kaffe från 8.30.

Plats

Munktellmuséet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Munktellstorget, Eskilstuna.
Det är möjligt att delta digitalt, möteslänk skickas till anmälda deltagare några dagar innan träffen.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Cilla Krantz, Agro Sörmland.
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket.

Program

08.30 Kaffe
Moderator: Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

09.00 - 09.05 Välkommen och introduktion
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket
Johan Varenius och Cilla Krantz, Agro Sörmland
Maria Tunberg, Analysys Mason

9.05 - 9.15 Bakgrund till satsning på kunskapsnav och databasinfrastruktur
Frida Sporre, Jordbruksverket

Block 1: Innovation och entreprenörskap

9.20 - 9.25 Introduktion block 1
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

09.25 - 09.35 Huvudpunkter från Jordbruksverkets förstudie kring kunskapsnav för företagsledning och entreprenörskap
Maria Tunberg, Analysys Mason

09.35 – 09.50 Översyn av det regionala innovationsstödet – hur tar vi vara på resultatet?
Emma Hanson, Region Sörmland

09.50 – 10.15 Gräsrots-modellen - fyller gapet mellan idébärare och innovationssystem
Cilla Krantz, Agro Sörmland och Åsa Öberg, Åsa Öberg konsult AB

10.15 - 10.35 PAUS

10.35 -10.45 ”Self Sustainable Farm”, exempel på idéutveckling med gräsrotsmodellen
Dan Jonsson, Edeby gård

10.45 – 10.55 Frågor samt Summering block 1
Jennie Cederholm Björklund

Block 2: Digitalisering jordbruket

10.55 - 11.03 Introduktion block 2
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

11.05 - 11.20 Framtidens jordbruk
Johan Wågstam, Lantmännen

11.20 - 11.35 Digitaliserat jordbruk
Anna Rydberg/(Jonas Engström), RISE

11.35 - 11.45 Huvudpunkter från Jordbruksverkets förstudie kring kunskapsnav för digitaliserat jordbruk
Maria Tunberg, Analysys Mason

11.45 - 12.00 Digitalisering i det praktiska lantbruket – exempel från Abbotnäs Säteri
Mattias Larsson, Abbotnäs Säteri

12.00 - 12.05 Kort uppsummering av förmiddagen och info om lunch
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

12.05 – 13.05 Lunch

13.05 - 13.15 Exempel på digitaliseringsprojekt inom Agro Sörmland
Johan Varenius, Agro Sörmland

13.15 - 13.35 Datadelning - en nyckel till framtidens lönsamma jordbruk
Emilia Liljeström, Agronod

13.35 - 14.45 (inkl. kaffe) Workshop – datadelning för framtidens lönsamma jordbruk
Emilia Liljeström, Agronod och Maria Tunberg, Analysys Mason

14.45 - 15.00 Summering och reflektion
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

15.00 - 15.15 Avslutning
Alla aktörer

Publicerades