Landsbygdsnätverket

Fiskeforum2022

Konferens den 19-20 oktober i Stockholm med temat Framtidens fiske – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Logotyp för Fiskeforum2022.

I närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf

2019 etablerades en årligt återkommande konferens om fisk och fiskeutvecklingsfrågor. Konferensen som heter Fiskeforum kunde tyvärr inte genomföras under 2020 och 2021 på grund av Corona-pandemin. Den 19-20 oktober 2022 är det nu äntligen dags igen. Denna gång på temat Framtidens fiske – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Fiskeforum2022 syftar till att belysa och diskutera svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Ambitionen är att föra samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar yrkesfiskare, sportfiskare, husbehovsfiskare, fisketurismentreprenörer, fiskevattenägare, produkt- och destinationsutvecklare, finansiärer, politiker, myndighetsrepresentanter, forskare och vetenskaplig rådgivning, m.fl.

Vi kommer att fråga oss om vi har ett hållbart fiske idag samt vad som behöver göras för att vi i framtiden ska ha såväl bärkraftiga akvatiska ekosystem som konkurrenskraftiga fiskenäringar och goda möjligheter till fritidsfiske. Många av frågorna har stor betydelse för genomförandet av den nya nationella strategin för fiskets och vattenbrukets utveckling samt de sektorsspecifika handlingsplaner som kopplar till strategin.

Mer information om strategin och handlingsplanerna hittar du här:
Gemensam strategi visar vägen framåt för svenskt fiske och vattenbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan

Tid: 19 oktober klockan 9.00 - 20 oktober klockan 15.30

Plats: Hotell Hasselbacken i Stockholm, Hazeliussalen

Boende: Det finns ett begränsat antal rum förbokade på Hotell Hasselbacken 19-20 oktober, till och med den 21 september. Först till kvarn gäller alltså. Bokning sker genom att maila till frontdesk@hasselbacken.com. Uppge ”Fiskeforum/Jordbruksverket logi 221019” samt för och efternamn i mailet. Betalning sker på plats vid ankomst.
Om lediga rum saknas på Hotell Hasselbacken kan ni med fördel vända er till:
Backstage Hotel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ligger mittemot.

Deltagaravgift: Avgiften på 1 495 kronor (exkl. moms) inkluderar luncher, fika och en trerätters konferensmiddag med bordsvatten. Det finns även möjlighet att delta endast en av dagarna för 995 kr (exkl. moms) om så önskas. Föredragshållare och paneldeltagare medverkar utan kostnad.

Anmälan och betalning: Anmälan Fiskeforum2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor: fiskeforum2022@jordbruksverket.se

Program

Programmet uppdateras löpande och förändringar görs vid behov.

Onsdag 19 oktober

Tid

Program

09.00

Registrering och fika.

09.30

Moderatorn Anders Esselin hälsar välkomna.

09.35

Öppningsanförande av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf.

09.45

Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket och Niclas Törnell, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten berättar om myndigheternas gemensamma arbete sedan Fiskforum2019.


Hållbart fiske – vad är det?

10.00

Ekologiskt hållbart fiske
Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

10.30

Socialt hållbart fiske
Sverker Carlsson Jagers, professor vid Göteborgs universitet.

11.00

Ekonomiskt hållbart fiske
Staffan Waldo, forskningsledare på Agrifood Economics Centre, SLU

11.30

Lunch

12.40

Hur får vi de tre hållbarhetsaspekterna att samverka?
Panelsamtal med föredragshållarna.


Har vi ett hållbart fiske idag?

13.10

Hur mår våra bestånd av torsk, sill och lax?
Joakim Hjelm, Ulf Bergström och Stefan Palm från SLU Aqua, Institutionen för akvatiska resurser, berättar om beståndssituationen för torsk, sill/strömming och lax.

14.20

Fika och mingel

14.40

Det svenska systemet för fiskförvaltning och fiskefrämjande
Mats Svensson från Havs- och vattenmyndigheten, Olof Johansson från Jordbruksverket samt Thomas Lennartsson från Sveriges Fiskevattenägareförbund.

15.20

Fiskets och fiskförvaltningens historiska utveckling
Inger Dahlgren, enhetschef på Havs- och vattenmyndighetens fiskeregleringsenhet.

15.50

Bensträckare

16.00

Dagens svenska fiske
Företrädare för yrkesfiske, sportfiske, fisketurism och husbehovsfiske berättar om hur olika typer av fiske bedrivs och fungerar idag.

17.10

Vart är fisket på väg – och vart vill vi?
Panelsamtal med fiskets företrädare.

17.50

Tack för idag

20.00

Middag på Hotell Hasselbacken


Torsdag 20 oktober

Tid

Program


Vart vill vi - har vi en gemensam målbild?

09.00

Arrangörerna berättar om konferensens bakgrund och syfte.

09.20

Hur ser vägen framåt ut?
Daniel Melin från Jordbruksverket och Adam Antonsson från Havs- och vattenmyndigheten berättar om den nya strategin och handlingsplanerna för fiskets och vattenbrukets utveckling.


Tematiska diskussioner

09.40

Instruktioner och förberedelser inför tematiska diskussioner
De tematiska diskussionerna syftar till att, på ett inkluderande och objektivt sätt, diskutera viktiga och aktuella frågor på fiskets område. Under diskussionerna är det möjligt att ställa frågor till paneler med forskare, förvaltare, yrkesverksamma och andra berörda intressenter.


BLOCK 1

10.00

Sill och strömming i Östersjön
Det kustnära fisket längs delar av ostkusten vittnar om allt skralare fångster av sill och strömming. Till och med vår älskade surströmmingstradition sägs vara hotad. Vad beror situationen på? Vad kan göras åt den? Var ligger det egentliga ansvaret?


Miljöanpassning av vattenkraften
Vattenkraften är betydelsefull för svensk energiproduktion, men har också medfört stor påverkan på miljön i våra rinnande vatten. År 2020 beslutade regeringen därför att vattenkraften ska miljöanpassas. Vad innebär detta i praktiken? Vilka förbättringar för miljön och fisket kan vi förvänta oss?

11.30

Lunch


BLOCK 2

12.40

Hållbar förvaltning av säl och skarv
Bestånden av säl och skarv har tillväxt exponentiellt sedan början på 2000-talet. Faktiskt i sådan utsträckning att de skapar stora problem för såväl fiskbestånden som för fisket i kust- och inlandet. Vad kan göras inom ramen för befintliga myndighetsmandat och regelverk? Vad behöver hanteras politiskt?


Förvaltning och fiske av östersjölax
Förståelsen för de olika laxbeståndens genetik har förbättrats avsevärt de senaste åren. Laxälvarna har visat sig hysa genetiskt unika bestånd, vilket har börjat beaktas i förvaltningen. Hur bör förvaltningen fortsatt utvecklas och utformas för att stärka skyddet av svaga laxbestånd?

14.10

Bensträckare och återsamling i Hazeliussalen


Politikerpanel

14.30

Representanter från våra riksdagspartier svarar på frågor som uppkommit under de tematiska diskussionerna

15.15

Europeiska Revisionsrättens granskningsrapport om EU:s åtgärder för att bekämpa olagligt fiske
Eva Lindström, f.d. statssekreterare, riksrevisor och nu svensk ledamot av Europeiska Revisionsrätten redovisar resultat från en ny granskningsrapport om EU:s åtgärder mot illegalt fiske.

15.45

Konferensen avslutas


Fiskeforum2022 arrangeras av Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket i samverkan med Sveriges Fiskevattenägareförbund och Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Fiskeforum2019 syftade till att belysa och informera om möjligheter och utmaningar för svensk fisketurism. Det blev en mycket uppskattad tillställning som bland annat gästades av Hans Majestät Konungen och Landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Rapporten från Fiskeforum2019 hittar du här: Fiskeforum2019 Länk till annan webbplats..

Publicerades