Landsbygdsnätverket

Fiskeforum2022

Konferens den 19-20 oktober i Stockholm med temat Framtidens fiske – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Logotyp för Fiskeforum2022.

Under 2019 etablerades en konferens om fisk- och fiskeutvecklingsfrågor. Konferensen kallas Fiskeforum och 2019 var temat för diskussionerna fisketurism. Den 19-20 oktober 2022 kommer ett nytt Fiskeforum att arrangeras på Hotell Hasselbacken i Stockholm. Denna gång på temat Framtidens fiske – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Fiskeforum2019 syftade till att belysa och informera om möjligheter och utmaningar för svensk fisketurism. Det blev en mycket uppskattad tillställning som bland annat gästades av Hans Majestät Konungen och Landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Rapporten från Fiskeforum2019 hittar du här: Fiskeforum2019 Länk till annan webbplats.

Fiskeforum2022 syftar till att på olika sätt belysa och diskutera svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer att ställa oss frågan om vi har ett hållbart fiske idag, men även prata om vad som behövs för att vi i framtiden ska ha både bärkraftiga akvatiska ekosystem, konkurrenskraftiga fiskenäringar och säkra möjligheterna till ett bra sport- och fritidsfiske.

Fiskeforum2022 för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar bl.a. yrkesfiskare, fritidsfiskare, sportfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och destinationsutvecklare, offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, forskning och vetenskaplig rådgivning från olika delar av Sverige.

Missa inte denna spännande tvådagarskonferens med intressanta föredrag och diskussioner om hållbart fiske. Så boka in den 19-20 oktober i din kalender redan nu!

Mer information om hur man anmäler sig m.m. kommer i början av september.

Fiskeforum2020 arrangeras av Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket i samverkan med Fiskevattenägarna och Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Publicerades