Landsbygdsnätverket
Tackor och lamm på grönbete

Foto Inger Pehrson

Ökad djurvälfärd med flyttbara gårdsslakterier

Nyckelfärdiga moduler för lammslakt kan minska djurtransporterna och förbättra djurvälfärden. Något som blir verklighet tack vare ett innovationsprojekt. Ökade möjligheter till hög produktkvalitet och kundanpassning vid direktförsäljning bidrar till stärkt lönsamhet och intresse för lammköttsproduktion.

Långa transporter och lågprioriterad slakt är ett av flera skäl till att ett EIP-projekt med syfte att möjliggöra gårdsslakt av lamm kom till. Idag är slakteriet på plats hos initiativtagaren och projektledaren Hans Arvidsson, Umeå som haft får i många år.

– Nu har vi envist kört i mål, säger Hans Arvidsson. Jag och mina två kollegor fick pausa projektet ett tag för att husmodulerna var för dyra. De tillfrågade leverantörerna anade att det var fråga om ett projektfinansierat med stödpengar. När vi gjorde en ny förfrågan till andra leverantörer utifrån att en lantbrukare behövde hus att lagra småprylar i blev priset betydligt lägre.

Flera fördelar med gårdsslakteri

Nu har projektet nått de fördelar ett gårdsslakteri medför. Hans egna lamm slipper transporter på 27 mil och närboende fårägare får endast enstaka mil att åka. Det, tillsammans med en långsam avlastning och ett mottagningsstall avskilt från avlivning och slakt, ger hög djuromsorg.

Styckning och vaccning kan ske efter kundernas önskemål och det finns goda möjligheter att förädla köttet vidare i anslutning till slakteriet. Slakteriverksamhet är omgärdat av ett omfattande regelverk, något som kan avskräcka många.

Projektgruppen blev dock väl omhändertagen av företrädare för Livsmedelsverket när det gällde hela planerings- och byggprocessen.

Ovärderlig hjälp av Livsmedelsverket

– Det är fantastiska personer på Livsmedelsverket, säger Hans. Vi har haft en ovärderlig hjälp av Loran Postolovski, officiell veterinär på Livsmedelsverket. Han förstod vår situation, kunde regelverken, kom med konstruktiv kritik och vi hade en positiv diskussion. Vi hade några mindre avvikelser vid besiktningen som vi rättade till och fick godkända.

Djurägarna transporterar själva fåren till slakteriet. Det innebär att lastning och lossning görs av personer som djuren är bekanta med. Det krävs kompetensbevis för avlivning och alla djurägare måste fylla i en försäkran angående hälsa, renhet och eventuell dräktighet. Fårägarna är skyldiga att rapportera om djur inte är lämpliga att slakta. En veterinär besiktigar såväl de levande djuren före slakt som slaktkropp och inälvor efter slakt.

Viktigt med god planering

– Det är många utmaningar med ett sådant här innovationsprojekt. Ett exempel är vikten av att ha gjort noggranna grundundersökningar i planeringsstadiet. Likaså att noga tänka igenom logistiken och alla ledningsdragningar i förväg, säger Hans.

De har hittills hållit en mycket låg profil och inte börjat marknadsföra modulslakteriet. Det har varit viktigt att i det egna slakteriet ha slaktat ett större antal djur för att verkligen försäkra sig om att slakterilösningen är optimal.

– Vi vill inte sälja skinnet innan björnen är skjuten. När vi känner oss trygga med det, kan prislappen sättas och slakterier erbjudas fårägare i andra delar av landet.

Text: Inger Pehrson

Fakta

Projekt: Nyckelfärdiga moduler för lammslakt
Projektägare: Hans Arvidsson
Budget: 2 miljoner kronor
Projektslut: 2023-04-30

Publicerades