Landsbygdsnätverket

Automatisk maskin för stolpsättning. Foto: Inger Pehrson.

Så ska vildsvinen hållas ifrån åkrarna

Innovationsprojektet Vildsvinsstopp har nu utvecklat en ny maskin för att sätta upp elstängsel som ska stoppa vildsvinen effektivt.

Målet för EIP-Agri-projektet är att förhindra att vildsvin tar sig in på åkrar och bökar eller äter av grödan. Det ska ske genom en kombination av ett kostnadseffektivt elstängsel med automatiserad uppsättning och en innovativ gräsröjare.

Ingen kan ha undgått de mycket omfattande skador som vildsvin och annat klövvilt orsakar lantbrukarna och den stora ekonomiska betydelse detta har. Trots ökande avskjutning ökar skadorna ännu mer vilket får många lantbrukare att ge upp. Att stänga ut vildsvin och klövvilt med elstängsel kan fungera, men utmaningarna är där flera. Det är oftast dyrt att stängsla och det krävs upprepade röjningar av vegetation för att undvika påväxning på den lägsta eltråden .

Visar upp våra nya konstruktioner

– Vi har kommit en bra bit på väg nu, säger Ragni Andersson, Agrigera, som är projektledare. Därför vågar vi visa upp våra nya konstruktioner. Vi bestämde att vi skulle satsa mest på permanenta stängsel eftersom skador på åkern under vinterhalvåret är minst lika stora som under växtsäsongen. För dem som önskar tillfälliga stängsel finns redan ett antal olika fabrikat på marknaden för rationell uppsättning och nedtagning.

Maskinen har GPS-styrning för att exakt följa bestämd stängsellinje och stolpavstånd

De har byggt en prototyp för automatisk elstängsling. De färdiga maskiner som fanns på världsmarknaden var inte användbara för våra svenska förhållanden, men den del som med hydraulhammare slår ner stolparna är importerad från Australien. Ett stolpmagasin matar fram stolparna och när de är nedslagna monteras isolatorer med hjälp av skruvautomater. De tre trådarna rullas ut automatiskt, med en konstruktion som gör att det även går att backa maskinen utan risk för trassel. Maskinen har GPS-styrning för att exakt följa bestämd stängsellinje och stolpavstånd. Än så länge dras vagnen med maskinen av traktor, men det ska bli en självgående vagn.

Kostnadseffektivt

– Med den här maskinen kan vi minska arbetstiden och därmed kostnaden för stängslingen radikalt, säger John Savelid, Pulsa Utveckling. Det tar i genomsnitt cirka 2 minuter per stolpe med 6 meters mellanrum för en färdig uppsättning. Är det hård mark kan man behöva förbereda hålen med järnspett.

Utgångspunkten för hur stolpe med isolatorer skulle se ut var att det skulle vara väldigt rationellt att röja under stängslet. Därför blev det distansisolatorer som passar med skruvautomaten i stängslingsmaskinen.

För gräsröjningen har en helt ny prototyp byggts. Under projektet har gräsröjning testats med flera olika tekniker och utrustningar. Även alternativ till klippning som het ånga och övertäckning av växtligheten har analyserats.

Stolpe & gräsröjare. Foto Inger Pehrson.

Gräsröjaren klipper lågt

– Vi har testat och modifierat flera olika klippare som redan finns på marknaden. Utbudet är stort, säger Jonny Svensson, Nykils Industriresurs. Men de maskiner som är byggda för park- och trädgårdssektorn är inte alltid tillräckligt robusta för att fungera i jordbruket.

Ofta är klippdäcken inte tillräckligt låga för att det ska fungera att klippa under den understa tråden i ett vildsvinsstängsel. Vår prototyp klipper lätt av all vegetation under trådarna utan att slå i stolparna.

Maskinen för automatisk stängsling lär passa väl för samägande eller maskinstationer. Den kan användas till vanlig stängsling och såväl isolatorer som stolplängd kan anpassas efter behov. Gräsröjaren behöver ju tjänstgöra ofta så den kommer troligen även finnas på enskilda gårdar där klövviltet är besvärande på stora arealer.

Med den skrämmande ökningen av skador från vildsvin och hjortdjur bör det finnas stort intresse

Projektgruppen har nu snart kommit i mål med utvecklingen av innovativa lösningar och söker samarbetspartner för tillverkning i större skala. Glädjande nog har man precis blivit antagna till ett intensivt affärsutvecklingsprogram, LEAD BootUp, i Linköping, som avslutas med en demodag där man har chansen att sälja in sin idé till investerare. Med den skrämmande ökningen av skador från vildsvin och hjortdjur bör det finnas stort intresse.

Text: Inger Pehrson

LÄS MER

Länk till artikel i ATL: Maskinen som sätter 200 meter stängsel i timmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Artikeln är öppen för Landsbygdsnätverkets läsare till den 30 november 2021.

Länk till TV-inslag på ATL: Snabb stängsling med ny maskin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Öppen artikel.

FAKTA

Projekt: Vildsvinsstopp
Projektägare:
Agrigera AB
Budget: 5 miljoner kronor
Kontakt: Ragni Andersson, 070-3491263
Beviljad EU-medel från: Landsbygdsfonden - EIP

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades