Landsbygdsnätverket
Porträttbild på Kerstin Hallenborg.

Kerstin Hallenborg. Foto: Privat.

Hallå där... Kerstin Hallenborg

Du sitter ju med i vår samordnande grupp för lokalt ledd utveckling. Vilka är de viktigaste frågorna ni jobbar med just nu?

- Vi ansvarar bland annat för att arrangera regionala träffar i de sex regioner som Leadersverige är indelad i. Här träffas representanter för leaderkontor och LAG för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Beroende på vad som står på dagordningen, bjuder vi även in andra aktörer exempelvis länsstyrelse, region, ESF och Tillväxtverket. Just nu planerar vi regionala träffar där Jordbruksverket ska hålla utbildning i strategiskrivande inför nästa programperiod.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?

- Att alla känner sig delaktiga, att informationen blir bra och tydlig och att alla får så bra förutsättningar som möjligt att planera inför nästa programperiod.

Vad är på gång framåt?

- På grund av Covid -19 håller projektet Informationskampanjen om Leadermetoden just nu på att ta fram en film som ska komplettera de informationsinsatser våra ambassadörer nu behöver göra digitalt. Filmen kommer bli klar i november. Och så planeringen av de regionala utbildningarna inför nästa programperiod såklart.

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?

- Regelbundna regionala träffar mellan leaderområden, informationskampanj om Leadermetoden på regional och nationell nivå samt samordning av kommunikation om lokalt ledd utveckling via Landsbygdsnätverket kanaler.

Arbetsgruppens syfte och mål

Den samordnande gruppen finns för att på ett övergripande plan skapa erfarenhetsutbyten, lärande mellan alla leaderområden, andra nationella aktörer och mellan de olika fonderna.

Arbetsgruppens medlemmar finns på den här sidan.

Läs mer om gruppen på den här sidan.