Landsbygdsnätverket

Tips och nya regler viktiga under informationsträff om innovations-stödet EIP-Agri

Förra veckan var det informationsträff om innovationsstödet EIP-Agri. Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket pratade om stödet och besvarade frågor. Med och informerade var nätverkets innovationscoach Jennie Cederholm Björklund. Vilka var de vanligaste frågorna som deltagarna ställde?

– Den vanligaste frågan handlade om de nya reglerna med 15 procent i OH-kostnader. Man ville veta vad det grundar sig på och vilka kostnader räknas in.

Svaret vi kunde ge ser ut så här: 15 procent OH är satt för alla stöd – inte bara EIP-Agri. Detta för att förenkla administration för såväl sökande som handläggare, och därmed minska kompletteringar och korta ner handläggningstider. Jordbruksverket har funnit stöd i EU-förordningen att den summan passar. De 15 procenten är baserade på lönekostnader i projektet.

Vad var det viktigaste som ni ville nå fram med?
– Vi vill göra det så enkelt och lättarbetat för sökande som möjligt, och därför förklarade vi övergripande vad EIP är, hur processen ser ut, och att det finns en innovationssupport som finns till för att hjälpa sökande på olika sätt. Vi berättade även om de vanligaste bristerna i ansökningarna, för att nya sökande ska slippa göra om dem, och tipsade om saker att tänka på inför ansökan. Vi gick också igenom vilka underlag som behövs för handläggning.

Vilka utmaningar ser du så här efter träffen?
– Som sökande har man olika frågor beroende på i vilken fas man är. Det är mycket information att ta in på en gång – både om hur man ska söka, vilka underlag som ska med i ansökan och sedan hur ansökan om utbetalningar och redovisningar ska göras.

– Därför har vi nu börjat samla in frågor och svar som ska läggas upp på Jordbruksverkets webb, och vi har återkommande träffar för dem som fått projekt beviljade – där de kan ställa frågor till Jordbruksverkets experter inom handläggning, utbetalning och så vidare.

Vad var det bästa och mest intressanta som kom upp?
– Det diskuterades hur gruppsammansättningen kan se ut och vilka som kan och bör inkluderas som samarbetsparters. Det är vanligtvis enklare med färre partners, och att man tar in konsult för avgränsad syssla i projektet.

– Även olika strategier för projektansökningar diskuterades. Där blev rådet att istället för att söka ett stort projekt med flera olika utvecklingsdelar, så är det bättre att fokusera på en del och få den klar, för att sedan gå vidare med att söka projekt för andra delar.

Finns det något mer du vill lyfta?
– Jag vill verkligen framhålla och tipsa om att kontakta innovationssupporten som är experter på just detta stödet. EIP-Agri är ett oerhört förmånligt stöd med 100 procent finansiering och en innovationssupport som finns till hjälp för de sökande. Det är en stor fördel för jordbruk, trädgårds- och rennäring som har detta, så använd det!

Innovationssupporten består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Du väljer själv vem av dem du vill kontakta. De kan alla svara på allmänna frågor om innovationsstödet EIP-Agri. Nedan ser du vilka specifika områden de har hand om.

Animalieproduktion och övrigt
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Lisa Germundsson

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

Publicerades