Landsbygdsnätverket

Digital klassificering av slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan

Syftet är att ta fram en digital lösning för att klassificera slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan. Lösningen är baserad på kameror och bildanalys och som med hjälp av AI fastställer slaktkroppens klassning. I tjänsten ingår även insamling av data kring kön, ras, ålder samt gård. Målet för projektet är att skapa säkrare, jämnare och rättvisare köttklassificering för såväl uppfödare, slakt- som styckningsindustrin. Dagens visuella bedömning innebär en risk för felbedömning och klassning på enskild slaktkropp kan skilja en klass med dagens system vilket ger en osäkerhet mot både uppfödare och slakteri. Vid styckning har klassningen stor betydelse för att rätt kvalitet ska användas till rätt produkt. Trots mycket god djuromsorg med alltifrån god hälsa, djurskydd och hygien har vi idag svårt att konkurrera i premiumsegmentet med importerat kött. Det utländska köttet håller en jämnare sensorisk och utseendemässig kvalitet. Systemlösningen ger dessutom goda möjligheter att skapa en för hela Europa överlägsen databas i syfte att öka kunskapen om slaktkroppskvalitet till gagn för både uppfödning och ytterst konsument.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2022-11-01
Budget: 2,6 miljoner kr
Kontakt: Anders Johansson, 076-1078172

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Skåne län, Västra Götalands län