Landsbygdsnätverket

Germination box - bildanalys för kontroll av groningsegenskaper hos spannmål

Projektet ska ta fram en produkt som med hjälp av bildanalys bedömer groningsegenskaper hos spannmål till utsäde och till mältning. Målet är en produkt som är stabil, miljövänlig och kostnadseffektiv, och som ska kunna användas som ett hjälpmedel för kontroll av groningsegenskaper både på gårdsnivå, på spannmålsanläggningar och hos utsädesföretag.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2023-03-31
Budget: 3,0 miljoner kronor
Kontakt: Thomas Börjesson, 070-5598559

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet