Landsbygdsnätverket

Vallskördemaskinen Multiflow

Vid skörd av vallfoder ingår upp till fyra olika arbetsmoment, som vart och ett kräver en viss typ av maskin. Vallskördemaskinen Multiflow kan utföra alla dessa fyra arbetsoperationer med en och samma maskin. Den unika konstruktionen skapar förutsättningar för högre fodervärde och minskad jordpackning. Förutom rent ekonomiska och produktionsmässiga fördelar för lantbrukare har maskinen potential att ge positiva miljöeffekter både lokalt och globalt.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2020-08-31
Budget: 5,4 miljoner kr
Kontakt: Kristina Anderback, 070-5166116

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Uppsala län, Västra Götalands län