Landsbygdsnätverket
Innovationssupporten Foto: Ivan Rieka Mostphotos.

Det finns en innovationssupport som kan hjälpa till i processen när du ska söka innovationsstöd. Foto: Ivan Rieka Mostphotos.

Innovationssupporten EIP-Agri

Innovationssupporten finns till för alla som är intresserade av innovationsstödet och EIP-Agri. Vi diskuterar med dig om din idé är en möjlig innovation. Om så är fallet kan vi hjälpa dig med vilka forskningsresultat eller andra kunskaper och erfarenheter som finns kring din utmaning. Du kan även få tips på deltagare till din innovationsgrupp.

Det här gäller för innovationssupporten

  • Innovationssupporten är neutral gentemot alla andra verksamma i innovationssystemet. De kan till exempel vara konsulter, myndigheter, företag och organisationer som säljer sina tjänster.
  • Innovationssupporten företräder dig och ska se till ditt bästa i varje sammanhang.
  • Innovationssupporten har tystnadsplikt. Det råder sekretess kring allt material och underlag kring din idé.
  • Alla idéer leder inte till en innovation. Det är innovationssupportens uppgift att avråda dig från att fortsätta i innovationsprocessen i de fall en idé inte är bärkraftig.

Kontakta oss!

Innovationssupporten kan du nå via telefon på kontorstid. Får du inte kontakt, lämna ett meddelande så kontaktar supporten dig. Du kan också skicka ett sms eller nå oss via e-post. Nedanstående personer kan du kontakta för att diskutera vidare.

Animalieproduktion
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

Samordnare innovationsnätverket
Jennie Cederholm Björklund
Landsbygdsnätverkets kansli
070-584 55 99

Innovationscoachen

Landsbygdsnätverket har också en innovationscoach som kan hjälpa till att förmedla kunskap, utveckla dina idéer och hjälpa till att hitta kontakter för samarbete och annan finansiering än EIP-Agri innovationsstöd.

Läs mer om vad innovationscoachen Länk till annan webbplats. kan hjälpa dig med