Landsbygdsnätverket
En grupp människor jobbar tillsammans under innovationsseminariet

Foto Inger Pehrson

Innovationscoachen AKIS

Innovationscoachen finns till för dig som behöver hjälp att utveckla dina idéer eller hitta kunskap, kontakter och fler finansieringar som kan hjälpa dig framåt. Det kan handla om såväl kontakter för samarbete som annan finansiering än EIP-Agri innovationsstöd.

Det här gäller för innovationscoachen

  • Innovationscoachen är neutral gentemot andra i innovationssystemet
  • Innovationscoachen företräder dig och ska se till ditt bästa
  • Innovationscoachen har tystnadsplikt. Det råder sekretess kring allt material och underlag kring din idé

Innovationscoachens uppgifter

  • Arbeta proaktivt med kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. Det övergripande syftet är att bidra till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk.
  • Hjälpa personer och aktörer att samverka och utveckla sin förmåga att utveckla innovationer och öka sin kunskap.
  • Inspirera och fånga upp kunskaps- och innovationsidéer och initiera projekt.
  • Hjälpa till att hitta rätt kanaler och finansiering för utvecklingsidéer och kunskapsbehov.
  • Koppla ihop aktörer och finansiärer i kunskaps- och innovationssystemet, både nationellt och på EU-nivå. Bidra till att resultat från olika projekt sprids och kommer till användning.

Kontakta innovationscoachen

Jennie Cederholm Björklund, 070-584 55 99, är innovationscoach vid Landsbygdsnätverket.

Hallå där Jennie Cederholm Björklund

Jennie Cederholm Björklund är innovationscoach. Hon har mörkblå kavaj och rosa t-shirt på sig

Foto Privat

Jennie Cederholm Björklund är innovationscoach på Landsbygdsnätverket på halvtid. Vad jobbar du med i ditt uppdrag?

– Jag coachar i hur vi kan jobba på nya sätt med kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. I praktiken innebär det att hitta sätt att utveckla kunskap och arbetssätt men även att förmedla allt bra som görs, för att det ska bli ännu mer tillgängligt och användbart för lantbrukare, rådgivare och andra som jobbar med lantbruksutveckling i Sverige.

– Mycket handlar om nya sätt att tänka, kommunicera och arbeta när det gäller samverkan. Men det handlar också att inspirera och fånga upp idéer som kan bli innovationsprojekt.

– Jag arbetar också för att utveckla Sveriges landsbygder generellt. Det hänger ju ihop eftersom landsbygder utvecklas i samverkan mellan folk som bor och verkar i bygderna – oavsett vilken bransch de arbetar inom. På landsbygden är det bland annat gemensam plats, kultur, relationer, känsla av tillhörighet, och omtanke om bygden som förenar och skapar engagemang. Där är lantbrukarna oerhört viktiga, men det är även föreningar, boende, kommun, region och givetvis övriga företagare i bygderna.

Läsa hela intervjun med Jennie Cederholm Björklund Länk till annan webbplats.