Landsbygdsnätverket

IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion - världsnyhet i branschen

Ett verktyg för att förbättra bedömningen av kvalitetskriterier avseende optimal skördemognad med utgångspunkt i äpple- och vinodling. Ett stort antal parametrar registreras genom användning av ett finmaskigt nät av registreringsverktyg (sensorer) och redan kända normvärden för växtnärings- och vattenbalans - i förhållande till klimat och skördeutbyte - samt framtagna prognos- och varningssystem för växtskyddsåtgärder. Genom innovationen kan skördens kvalitetsvariationer begränsas vilket bidrar till en hållbar och konkurrenskraftig produktion.

Projektägare: CFB Creative Future Business AB
Projektslut: 2021-11-30
Budget: 4 miljoner kr
Kontakt: Christina Skjöldebrand, 070-6282578

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Trädgårdsnäring

Plats

 Skåne län