Landsbygdsnätverket
Keramik

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bygger på att de tre sektorerna i ett geografiskt avgränsat område, det vill säga den privata, den ideella och den offentliga sektorn, går samman i ett partnerskap för bygdens utveckling. Tillsammans gör de en långsiktig utvecklingsstrategi byggd på en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Genom EU:s landsbygdsprogram har 48 leaderområden fått medel för att genomföra sina strategier. Havs- och fiskeriprogrammet och regional- socialfondsprogrammet och regionalfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling är också med och finansierar många av områdena. Nationella statliga medel står för en del och andra offentliga medel, oftast kommunerna, står för en del. Egna kontanta medel eller en egen arbetsinsats är också en medfinansiering. 

En gemensam beslutsgrupp för området, vilken kallas för LAG, prioriterar bland de projektansökningar som kommer in och ett lokalt leaderkontor hjälper projektägare att både göra sin ansökan, finna partners så att projekten genomförs i breda samarbeten mellan olika sektorer och stöttar genomförandet. Projekten måste vara i linje med områdets strategi och resultaten av projekten ska vara till nytta för fler än någon eller några enskilda. 

Många olika typer av projekt

Projekten kan till exempel handla om gemensam marknadsföring av områdets turismföretagare eller logistiklösningar för lokala livsmedelsproducenter. Det kan handla om fritidsaktiviteter för unga, kulturaktiviteter i bygden eller att skylta en vandringsled. Mobilisering för att få fibernät på landsbygden, aktiviteter för att inkludera asylsökande i samhället eller kompetensutveckling för ett hållbart, lönsamt och klimatanpassat näringsliv är andra saker som kan få stöd, beroende på hur de lokala strategierna är utformade. 

En nyhet för den nya programperioden är att det också är möjligt att ge projektstöd till företag. Här gäller bland annat särskilda regler för maxbelopp. Kontakta ditt leaderkontor för att höra vad som gäller. Det går också att söka stöd för samarbeten med andra leaderområden även i andra länder inom eller utanför EU, så kallade transnationella samarbeten. Allt hänger på vad som skrivits i den lokala utvecklingsstrategin och det är LAG som avgör och prioriterar inkomna ansökningar. 

Har du en idé som du vill utveckla genom Leader?

Om du vill veta mer om Leader och hur du utvecklar en projektidé hittar du en hel del information på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också gå direkt till det aktuella leaderområdets egen webbplats. Om du är osäker på vilket leaderområde du tillhör kan du ta hjälp av leaderkartanPDF

Landsbygdsnätverket och Leader

Att bygga nätverk mellan olika leadergrupper, men också mellan leadergrupper och andra aktörer, är en naturlig del i Landsbygdsnätverkets arbete. Därför representerar Caroline Karlsson, Lokalt Ledd Utveckling Halland, Leader i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. 

Film om Leadermetoden:

Leader Skaraborg infofilm:

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU