Landsbygdsnätverket
Kvinna drejar en skål.

Foto: Patrik Svedberg

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bygger på att de tre sektorerna, alltså den privata, ideella offentliga, går samman i ett partnerskap. Partnerskapet sker inom ett visst geografiskt avgränsat område, ett så kallat Leaderområde. Tillsammans tar de tre parterna fram en långsiktig utvecklingsstrategi för området.

Varje leaderområde bildar ett LAG (Local Action Group) som gemensamt prioriterar bland de projektansökningar som kommer in. Projekten måste vara i linje med områdets strategi och resultaten ska ofta vara till nytta för fler än några enskilda personer. Det lokala leaderkontoret kan hjälpa projektägare med allt ifrån att skriva ansökan till att stötta i genomförande. Kontoret hjälper också till att hitta samarbetsparters för att säkerställa att projektet har ett brett samarbete mellan olika sektorer.

I programperioden 2014-2020 har 48 leaderområden genom EU:s landsbygdsprogram fått medel för att genomföra sina strategier. Många av områdena har dessutom haft finansiering från havs- och fiskeriprogrammet, regional- socialfondsprogrammet och regionalfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Under 2021-2022 har Leader endast finansiering från landsbygdsprogrammet.

Arbetet finansieras också med en del offentliga medel, framförallt från kommunerna men även en del från staten.

Många olika typer av projekt

Projekten kan handla om många olika saker, som exempelvis en gemensam marknadsföring av områdets turismföretagare, logistiklösningar för lokala livsmedelsproducenter eller fritidsaktiviteter för unga. På sidan "Inspiration" hittar du exempel på olika projekt, bland annat Leaderprojekt.

Till inspirationssidan

En nyhet i nuvarande programperiod är att det också är möjligt att ge projektstöd till företag. Här gäller bland annat särskilda regler för maxbelopp. Det går också att söka stöd för samarbeten med andra leaderområden även i andra länder inom eller utanför EU, så kallade transnationella samarbeten. Allt hänger på vad som skrivits i den lokala utvecklingsstrategin och det är LAG som avgör och prioriterar inkomna ansökningar. 

Har du en idé som du vill utveckla genom Leader?

Mer information om Leader och hur du utvecklar en projektidé hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Du kan också gå direkt till det aktuella leaderområdets egen webbplats. Om du är osäker på vilket leaderområde du tillhör kan du ta hjälp av leaderkartan. 

till Jordbruksverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till leaderkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdsnätverket och Leader

Att bygga nätverk mellan olika leadergrupper, men också mellan leadergrupper och andra aktörer, är en naturlig del i Landsbygdsnätverkets arbete. Därför representerar Lovisa Carneland, Leader Lappland och John Gambe, Leader Gute, Leader i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. 

Kontakt:

Lovisa Carneland, Leader Lappland 
lovisa@lappland2020.se

John Gambe, Leader Gute
john.gambe@leadergute.se

Filmer om Leadermetoden: