Landsbygdsnätverket
Anders Jansson, Jeanette Uner och Agne Andersson berättar om fördelarna med att samarbeta transnationellt i filmerna nedan.

Anders Jansson, Jeanette Uner och Agne Andersson berättar om fördelarna med att samarbeta transnationellt i filmerna nedan.

Samarbeta mer med andra länder

Landsbygdsnätverket ska främja transnationellt samarbete, TNC, inom lokalt ledd utveckling. Därför har det 2018 funnits en särskild TNC-support med mål att få fler leaderprojekt som samarbetar med andra länder.

TNC-supportens uppdrag har varit att stötta och stimulera leaderområden, vilket de bland annat har gjort genom att kartlägga deras behov och förutsättningar. De har även haft dialog med verksamhetsledare i andra länder för att hitta lämpliga samarbetspartners som kan matchas med motsvarigheter i Sverige.

I oktober 2018 genomförde Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för transnationellt samarbete en enkätundersökning för att utvärdera TNC-supporten. Undersökningen visade bland annat:

  • En majoritet av de svarande bedömde att tillgången till TNC-support har varit värdefull.
  • 13 av 29 svarande anser att insatsen har gjort det enklare att komma igång med transnationella kontakter.
  • Av 18 LAG som har pågående TNC-projekt har tio tagit hjälp av supportinsatsen. Av dessa svarar sju att supporten har gjort det enklare att ta initiativ.

Leaderområden i Sverige har för närvarande prioriterat 29 beviljade TNC-projekt (november 2018). Gå till sidan Pågående transnationella projekt.

Låt dig inspireras av tre goda exempel!

Få tips och inspireras av tre projekt som redan nu samarbetar transnationellt.

Hållbar turismutveckling ger stöd till turistföretag

Jeanette Uner beskriver hur Leader Folkungaland samarbetar med Italien, Rumänien och Lettland om internationell marknadsföring och varumärkesutveckling.

Klicka på bilden för att spela filmen. 

Säl och skarv ska samla fakta och kunskaper

Anders Jansson ser stora möjligheter med att samarbeta med Finland, Estland och Tyskland för att kunna gynna ett hållbart fiske utan att hota arterna säl och skarv.

Klicka på bilden för att spela filmen.

Hola Lake Immeln vill hitta lösningar på gemensamma problem

Agne Andersson berättar om hur samarbete med tre finska leaderområden ska lösa miljöproblem i sjön Immeln.

Klicka på bilden för att spela filmen.

Podden Landet om TNC

I avsnitt #51 av podden Landet handlar det om transnationella samarbeten och hur det kan bidra till landsbygdsutveckling. Hör poddens gäster dela med sig av sina erfarenheter av samarbeten länder och orter emellan. Medverkar gör Marion Eckardt, verksamhetsledare Lokalt ledd utveckling Halland, Landsbygdsnätverkets TNC-coach. Lasse Wellin, projektsamordnare på SydostLeader, och Hans-Olof Stålgren, internationell kontaktperson på Landsbygdsnätverkets kansli.