Landsbygdsnätverket

Representanter för lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling, Leader, är representerat i många olika grupper. Här ser du vilka personerna är och i vilka sammanhang de är representanter för Leader.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper

Catarina Nordin Thorpe

Catarina Nordin Thorpe
Leader Sjö, Skog & Fjäll
Smarta landsbygder

Jacqueline Hellsten
Leader Sörmlandskusten
Smarta landsbygder

Lovisa Carneland
Leader Lappland
Nyanländas inkludering

Ewa Ryhr Andersson
Leader Växtlust Värmland
Innovationsfrämjande i 
landsbygder

Övervakningskommitté Landsbygdsprogrammet

Birgitta Söderberg
Upplandsbygd samt
Stockholmsbygd

Ingela Brickling
MittSkåne Utveckling

Övervakningskommitté Havs- och fiskeriprogrammet

Bengt-Olov Innala
FOG Tornedalen-Haparanda
skärgård

Birgit Niva
FOG Tornedalen-Haparanda
skärgård

Övervakningskommitté regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Leif Engström
SpiraMare 2020

Gustav Westring
Kustlandet
(Ersättare)

Mia Lundqvist
Leader Mälardalen

Ann-Charlotte Thörnblad
Leader MittSkåne
(Ersättare)

ENRD Assembly, Subgroup on Leader

Mia Lundqvist
Leader Mälardalen

Marion Eckardt
LLU Halland

Mer information