Landsbygdsnätverket
Berit Christoffersson

Berit Christoffersson, näringslivsstrateg, Nyköpings kommun

Vad är Smarta landsbygder för dig?

‑ Det digitala är mycket viktigt. I detta nu med ett virus som härjar i vårt land är det fantastiskt att vi ändå kan mötas digitalt.

‑ Men jag skulle ändå vilja säga att utifrån en liten orts kompetenser, kapacitet och engagemang kommer framtidens mindre platser att utvecklas. Att utveckla en ”bymitt” och mötesplats för service, gemenskap och utveckling, det tror jag på.

På vilket sätt har du engagerat dig i en smart landsbygd?

‑ I Nyköping har vi en samverkansmodell mellan landsbygden och kommunen. Kompetenser i den är vårt Tillväxt- och Landsbygdsutskott, 12 lokala utvecklingsgrupper, Nyköpings Kommunbygderåd och ett årligt Landsbygdsforum. Under 2019 har vi tillsammans arbetat fram Nyköpings kommunala serviceplan och nu jobbar vi för hur servicen på landsbygden kan utvecklas. Extra spännande då Nyköping har en stor landsbygd som ligger i det stora tillväxtstråket mellan Stockholm och Norrköping. Jag koordinerar vår samverkansmodell.

Varför har du engagerat dig i Smarta landsbygder?

‑ Jag brukar säga att samverkan och bygga nätverk är min bästa gren. Här finns möjligheter och förutsättningar att få jobba med just det. Jag vill vara delaktig i arbetet med att hela Nyköping, både stad och land, ska utvecklas hållbart och vara en attraktiv plats för invånare, föreningar och företag, och också en plats som man gärna vill besöka.

Publicerades