Landsbygdsnätverket

Business to business to consumer - B2B2C - Licensierbar digital plattform till en ny affärsmodell för hållbar handel av regionala livsmedel

Projektet ska skapa en licencierbar digital plattform för affärsmodellen ”B2B2C”. Den ska knyta samman ett digitalt orderflöde med befintlig logistisklösning från producent till konsument via dagligvaruhandeln. Plattformen ska skapa bättre balans mellan utbud och efterfrågan på regionala produkter för producent, dagligvaruhandel och konsument genom ökad tillgänglighet. Målet är ökad effektivitet, volym och konkurrenskraft samt stärkt lönsamhet för regionala producenter. Projektet ska även bidra till ökad tillgänglighet av livsmedelsprodukter för konsumenten.

Projektägare: Olsegårdens partiaffär
Projektslut: 2024-11-30
Budget: 3,8 miljoner kronor
Kontakt: Niklas Svenmyr, 070-2480014

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Handel och marknad, Jordbruk, Trädgårdsnäring

Plats

 Hallands län