Landsbygdsnätverket

Maximera skörd med frövitalisering

Vidareutveckla en miljövänlig fröbehandlingsteknik, som förbättrar biologiska egenskaper hos fröer och leder till ökad skörd på samma odlingsyta med mindre odlingskostnad. I projektet ingår vitalisering av fröer samt provodlingar av dessa på friland, och i växthus. Målet är att projektet ska bidra till att kunna åtgärda matbristen i världen totalt genom ökad skörd per ytenhet. Vidare ska projektet minska behovet av bekämpningsmedel och kemikalier i lantbruket.

Projektägare: Robust Seed Technology A&F AB
Projektslut: 2022-06-30
Budget: 4,3 miljoner kr
Kontakt: Tongyun Shen, 073-0848108

Kategori

Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Skåne län