Landsbygdsnätverket

Platsspecifik ogräsbekämpning

Innovationen innebär att man får en systemlösning – från datainsamling till åtgärd – för platsspecifik ogräsbekämpning som bygger på användning av obemannade flygfarkoster, UAV (drönare) för datainsamling. I stället för som idag bredsprutning ska man ha en produkt som kan användas för målstyrd, platsspecifik applicering av herbicider.

Projektägare: Agroväst livsmedel AB
Projektslut: 2022-03-31
Budget: 3,4 miljoner kr
Kontakt: Thomas Börjesson, 070-5598559

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Växtodling

Plats

 Västra Götalands län