Landsbygdsnätverket

Anpassad infrastruktur med tjänstepaket för gårdens digitalisering

Attraktiva tjänstepaket runt installation, drift och tjänster för en digitaliserad gård. Innovationen ska innebära ett system som är robust och kostnadseffektivt och som kan hantera både höga datahastigheter från kameror till långsamma batteridrivna fältsensorer placerade långt från gården. Projektet ska vidareutveckla existerande och nya tjänster samt anpassa sensorer och kameror för att kunna möta olika lantbrukares behov.

Artikel om projektet: Digitalisering för framtidens jordbruk

Projektägare: Sensative AB
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 4,9 miljoner kr
Kontakt: Henrik Hedlund, 070-2176539

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Kronobergs län, Skåne län