Landsbygdsnätverket

Bacticam - en optisk bakterieklassificerare för odlingsplattor

En optisk bakterieklassificerare som scannar odlingsplattor och identifierar bakteriekulturer i realtid med samma tillförlitlighet som ett undersökande laboratorium. Innovationen ska reducera odlings- och analyskostnader för mjölkbönder och veterinärer, öka träffsäkerheten att rätt bakterie identifieras samt minska svarstiden på prover. På en internationella marknad såsom Spanien, Cypern, Ryssland förväntas projektet resultera i att man kommer bort från bredspektrumantibiotika, reducerar antalet behandlingar och minskar smittotrycket i besättningarna.

Projektägare: Agricam AB, Linköping
Projektslut: 2021-03-31
Budget: 7,7 miljoner kr
Kontakt: Ellinor Einereen, 076-8619905

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet, Östergötlands län