Landsbygdsnätverket

BeeScanning 2.0

Projektet ska utveckla en app som med artificiell intelligens, AI, diagnosticerar bisamhällens hälsa. Målet är att biodlarna ska ha friska bin genom att hitta sjukdomar i tid och att forskningen ska kunna hitta motståndskraftiga bistammar.

Projektägare: Fribi Holding AB, Lindesberg
Projektslut: 2020-12-31
Budget: 4 miljoner kr
Kontakt: Björn Lagerman, 070-5603893

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Örebro län