Landsbygdsnätverket

Daggstopp - en metod för att underlätta skördetröskning under fuktiga förhållanden

Underlätta skörd under fuktiga förhållanden samt möjliggöra skörd av grödor med omfattande inslag av gräs. Möjligheten till fler trösktimmar per dag ger möjlighet att avsluta skörden tidigare på säsongen vilket kommer särskilt väl till pass under nederbördsrika senhöstar. Fler årliga trösktimmar kan också leda till minskade kostnader för skördetröskning.

Projektägare: RISE Research Institutets of Sweden AB
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 6,2 miljoner kr
Kontakt: Ola Pettersson, 010-5166947

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Södermanlands län, Uppsala län