Landsbygdsnätverket

Drever 120 - Autonom eldriven dragare för jordbruket

Syftet är att minska beroendet av fossila drivmedel, effektivisera och minska lönekostanader för maskiner för jordbearbetning, reducera markpackning och öka självförsörjningsgraden av energi för att driva maskinerna.

Målet är att skapa autonom och helt eldriven förarlös traktor som väger ca en tredjedel av en stor dieseldriven dragare och möjliggöra att till exempel sköta jordbearbetningen på ett lantbruk med energin som produceras hemma på gården, till exempel via solceller eller biogas. 

Läs artikeln om projektet: Förarlös traktor går på el och minskar markpackning Länk till annan webbplats.

Projektägare: Traktorarvid AB
Projektslut: 2025-08-31
Budget: 6,9 miljoner kr
Kontakt: Arvid Örde, 070-221 49 21

Kategori

Energi, Jordbruk

Plats

 Uppsala län