Landsbygdsnätverket

Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilter-teknik

Målet är dels ett färdigt system för uppgradering av biogas till fordonsgaskvalité med hjälp av lastmaskinhanterat askfilter på gårdsnivå. Detta system riktar sig främst mot de minsta gårdsbiogasanläggningarna. Dels är det ett automatiserat askfiltersystem som lämpar sig för medelstora och större gårdsbiogasanläggningar. Genom att uppgradera biogas får gasen ett högre värde jämfört med dagens normala avsättning i form av kraftvärmeproduktion.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2023-01-31
Budget: 5,9 miljoner kr
Kontakt: Emelie Ljung, 010-5166985. Henrik Olsson, 010-5166936

Kategori

Energi, Jordbruk, Trädgårdsnäring

Plats

 Stockholms län, Uppsala län, Västra Götalands län