Landsbygdsnätverket

Give peas a chance – nya produkter och marknader för den svenska ärtan

Svenska ärtodlare ska kunna producera en ärtråvara med egenskaper som är optimerade mot nya tillämpningsområden, utveckla innovativa livsmedel från svensk ärta och etablera en ny hållbar värdekedja från odling till färdig livsmedelsprodukt genom att: Projektet ska ge ökade kunskaper om effekten av sortval, odlingsförfarande och mognadsgrad på sammansättning och nätverksbildande egenskaper hos ärtmjöl och ärtproteiner, om effekten av extraktionsmetod (filtrering, pH shift, organisk lösningsmedel) och förbehandling (frysning etc) på nätverksbildande egenskaper hos ärtmjöl och ärtproteiner samt om optimerad odling och förbehandling för att erhålla en ärtbaserad livsmedelskomponent som är lämplig att extrudera. Projektet ska vidare utveckla en till två prototyper av extruderad livsmedel där svensk ärta ger ökat mervärde till smak, konsistens och hälsa, samt ha definierat en ny värdekedja för svensk ärta från odling till färdig livsmedelsprodukt där den enskilde lantbrukaren får nya verktyg att optimera råvarans egenskaper mot nya livsmedelsprodukter och marknader. Slutligen ska man säkerställa att framtagen lösning är miljömässigt hållbar genom livscykelanalys.

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektslut: 2021-04-21
Budget: 5,9 miljoner kr
Kontakt: Lina Svanberg, 010-5166679

Kategori

Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Skåne län, Västra Götalands län