Landsbygdsnätverket

Improvin for Sustainable Food Production

Projektet syftar till att utveckla och implementera en innovativ plattform för hållbarhetsuppföljning och spårbarhet av spannmål inom livsmedelskedjan. Innovationen tar sikte på att lösa utmaningen med att integrera och kvantifiera hållbarhetsvärden i spannmålsproduktionen och förädlingen. Genom att använda maskininlärning och dataanalys möjliggör Improvin för livsmedelsvarumärken, förädlare och odlare att spåra, kvantifiera och förbättraspannmålsodlingarnas hållbarhetsprestanda.

Plattformen förväntas lösa detta genom att erbjuda en modulär plattform som integrerar hållbarhetsvärden med produktinformation och kvalitetsdata. Detta skapar ett strukturerat flöde av data genom hela värdekedjan och möjliggör utvärdering av produkters hållbarhetsgrad sida vid sida med fysisk produktkvalitet. Det förväntade resultatet är en väl genomarbetad integrationsmotor för förädling som möjliggör ökad hållbarhet i spannmålsproduktionen.

Projektägare: Improvin AB
Projektslut: 2025-03-31
Budget: 8,2 miljoner kronor
Kontakt: Niklas Wallsargård, 0730-52 27 05

Kategori

Jordbruk, Växtodling

Plats

 Hela landet