Landsbygdsnätverket

Klimatstyrd transport av puppor och parade bidrottningar en utvecklingsmöjlighet

Syftet är att förbättra och effektivisera transporten av puppor och parade drottningar. Målet är att utveckla en box med en skokartongs storlek med en inbyggd värmekälla och klimatstyrning som klarar av att värma boxen under minst ett till två dygn.

Projektägare: JU Information AB
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 2,5 miljoner kr
Kontakt: Jonny Ulvtorp, 073-5233130

Kategori

Jordbruk, Trädgårdsnäring, Växtodling

Plats

 Hela landet