Landsbygdsnätverket

Kolsänksrätter med biokol

Skapa en fungerande marknad för kolsänksrätter baserad på spridning av biokol i jordbruksmark. Målet är att lantbrukarna ska få positiva effekter på produktionen samtidigt som miljön och klimatet också får nytta av kolsänkan. För att skapa en trovärdig marknad ska en certifieringsstandard skapas. Dessutom ska flera praktiska tester genomföras och demonstreras.

Artikel: Kolsänksrätter med biokol – för klimatets skull

Projektägare: Hushållningssällskapet Sjuhärad
Projektslut: 2023-03-31
Budget: 5,6 miljoner kronor
Kontakt: Cecilia Hermansson, 0325-618635

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Jordbruk

Plats

 Hela landet