Landsbygdsnätverket

Ny metod för biotisk stressdetektering i hortikulturell produktion

En optisk sensor som mäter klorofyllfluorescens på bladverksnivå vid en förändring i inkommande ljus, typiskt framkallad av belysningssystem i växthusmiljö. Det möjliggör att man kan identifiera stress orsakad av ljus och andra abiotiska (icke levande) faktorer, såsom torka och salt. Tekniken bör även kunna användas för tidig upptäckt av biotisk stress, alltså stress som beror på stress inom växten orsakad av skadedjur eller sjukdomsangrepp.

Projektägare: Heliospectra AB
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 3,3 miljoner kr
Kontakt: Daniel Bånkestad, 070-7551529

Kategori

Beslutsstöd och företagsledning, Trädgårdsnäring

Plats

 Skåne län, Västra Götalands län