Landsbygdsnätverket

Odling av svenska pollinatörer

Att för den svenska marknaden producera pakethumlor baserade på svenska humlor och där också det pollen som används för utfodring är svenskt. Projektet kommer att starta och bedriva en försöksodling för att bygga upp kompetens om hur man påverkar humlans cykel för att kunna producera bon efter efterfrågan. Nästa steg är att skapa effektivitet och få ekonomi i hela kedjan från beställning till produktion och leverans.

Projektägare: Svenska Humlor AB, Ljungsbro
Projektslut: 2022-03-31
Budget: 3,5 miljoner kr
Kontakt: Elisabeth Weidel, 070-3737731

Kategori

Trädgårdsnäring

Plats

 Uppsala län, Östergötlands län