Landsbygdsnätverket

Pig Scale 2.0 - lokalt anpassad AI för automatisk vägning av grisar i stallmiljö

Syftet är att genom nya och innovativa datahanteringsstrukturer och algoritmfunktioner lyfta Pigxcel (tidigare benämnd Pig Scale) till en kommersiellt skalbar produkt, som är lönsam både för den enskilde lantbrukaren och för produktägaren. Målet är att på ett effektivt sätt göra det möjligt att erbjuda digital vägning av grisar i stallmiljö för ökad djurvälfärd, förbättrad arbetsmiljö samt optimering i produktionen för att öka lantbrukarens lönsamhet.

Artikel: Vägning med kamera förbättrar lönsamhet och djurvälfärd Länk till annan webbplats.

Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Projektslut: 2022-12-31
Budget: 2,6 miljoner kr
Kontakt: Anders Johansson, 076-1078172

Kategori

Husdjur, Jordbruk

Plats

 Hela landet