Landsbygdsnätverket

Sprutsensorn

Genom iden "Sprutsensorn" ska man som lantbrukare minska risken för att få oförutsedd felspridning pga vind och vindförändringar i samband med spridning av kemiska växtskyddsmedel. Tekniken kommer möjliggöra att kontinuerligt under arbetsmomentet ute på fältet få information om aktuell vindavdrift och andra vindförändringar, istället för att bara bedöma risken för vindavdrift innan arbetet med spridning av växtskyddsmedel inleds. Vidare ska tekniken automatiskt eller semiautomatiskt möjliggöra justering av sprutan för att öka precisionen och minska risken för felspridning. Målet är att kontrollera i vilken grad det, i samband med applicering av växtskyddsmedel, är möjligt att finna en resulterande vindriktning baserad på färdhastighet, färdriktning och vindriktning och vindhastighet visavi landskapet. Målet är också att testa och utvärdera tekniska komponenter, att konceptutveckla visualiseringsverktyg samt att få fram en prototyp.

Projektägare: Carl Axel Israel Lagerfelt
Projektslut: 2025-12-31
Budget: 2,3 miljoner kronor
Kontakt: Carl Axel Israel Lagerfelt, 070-8299398

Kategori

Jordbruk

Plats

 Östergötlands län