Landsbygdsnätverket

Kontakt utförargrupp Livsmedelsproduktion och stödsystem

Här hittar du deltagarna i utförargruppen för Livsmedelsproduktion och stödsystem.

Sammankallande:
Ida Lind
Ekologiska Lantbrukarna
072-309 83 95

Nils Lagerroth

Josefin Heed
Hela Sverige ska leva
072-706 88 60

Pim Bendt
Naturskyddsföreningen
070-781 02 08

Jenny Jewert
Världsnaturfonden WWF
073-642 32 02

Josefine Johansson Zuazu
Ekologiska Lantbrukarna

Sofia Björnsson
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 45 08