Landsbygdsnätverket
En man i en hage med kor.

Foto: Linnea Ronström, Scandinav bildbyrå

Hållbart företagande

Hållbart företagande är ett temaområde som tar avstamp i att vi ska ha en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar produktion av livsmedel i Sverige. Miljömässig hållbarhet handlar om att bidra till att exempelvis uppfylla nationella och internationella miljö- och klimatmål. Ekonomisk hållbarhet handlar om konkurrenskraft och lönsamhet. Social hållbarhet handlar om förutsättningar för människor och samhällen att må bra.

Hållbart företagande, med hänsyn till alla tre hållbarhetsdimensioner, är inte alltid enkelt. Det kan till exempel finnas konflikter mellan olika mål. Samtidigt kan det även finnas synergier. Utmaningen handlar ofta om att väga olika mål mot varandra – och sedan prioritera.

Att jobba med temaområdet blir ett sätt för analysgruppen Hållbara gröna näringar att utforska olika vägar för att nå ett hållbart företagande.

Kopplingen till miljö- och klimat ska vara tydlig i aktiviteter som analysgruppen föreslår, det kan till exempel vara att öka förståelse och kunskap kring konflikter mellan olika mål och hållbarhetsdimensioner, men också att belysa de möjligheter och synergier som kan uppstå. Finns det exempelvis lösningar som minskar både miljöpåverkan och kostnader? Utformning och effekter av stöden i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken kan också vara av särskilt intresse för analysgruppen.

Här kommer inom kort mer information om analysgruppens arbete inom temaområdet: Hållbart företagande.

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.