Landsbygdsnätverket

Kontakt utförargrupp Ägarskiften

Här hittar du deltagarna i utförargruppen för Ägarskiften.

Sammankallande:
Sofia Björnsson
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 45 08

Nils Lagerroth

Helena Kurki
Innovationscenter för
landsbygden
070-593 02 43

Lovisa Filipsson
Hushållningssällskapet
070-306 45 36

Carl Filip Trolle-Hjälte
KSLA, Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademiens
ungdomsutskott, 070-880 95 67

Karin Broström
Leader Stockholmsbygd


Sebastian Remvig
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
Ungdomen, 073-037 53 18