Landsbygdsnätverket
En kvinna på en fyrhjuling.

Foto: Calle Bredberg, Scandinav bildbyrå

Nyföretagande och ägarskiften

Mer än 2/3 av lantbruksföretagarna är över 50 år och 1/3 är över 65 år. Det innebär att majoriteten av de svenska gårdarna kommer att behöva skifta ägare inom 10 till 15 år. Det behövs också fler unga som vill arbeta som anställda i lantbruket. En annan viktig fråga är att öka nyföretagandet inom gröna näringar – det kan till exempel var olika former av delägarskap eller andra lösningar för att unga ska kunna komma in i branschen.

Här kommer inom kort mer information om analysgruppens arbete inom temaområdet: Nyföretagande och ägarskiften.

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.