Landsbygdsnätverket
En kvinna på en fyrhjuling.

Foto: Calle Bredberg, Scandinav bildbyrå

Nyföretagande och ägarskiften

Visste du att mer än två tredjedelar av lantbruksföretagarna är över 50 år och ytterligare en tredjedel är över 65? Majoriteten av de svenska gårdarna kommer alltså att behöva skifta ägare inom ett decenium.

Det behövs även fler unga som vill arbeta som anställda i lantbruket. En annan viktig fråga är att öka nyföretagandet inom gröna näringar – det kan till exempel var olika former av delägarskap eller andra lösningar för att unga ska kunna komma in i branschen.

Utförargrupp: Ägarskiften – innovativa lösningar

Inom temaområdet nyföretagande och ägarskiften kommer en utförargrupp att under 2024 fokusera på ägarskiften och olika typer av innovativa lösningar. Huvudfokus är att göra en kartläggning av hur andra länder arbetar för att främja ägarskiften.

Sammankallande för gruppen är Sofia Björnsson, tel. 010-184 45 08
Läs vår intervju med Sofia om utförargruppens arbete.


Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.