Landsbygdsnätverket
Lantbrukare med barn i famnen som ser ut över en havreåker

Foto: Calle Bredberg, Scandinav bildbyrå

Tidigare aktiviteter, fram till 2023

Här kan du läsa om arbeten som dåvarande arbetsgruppen Gröna näringar genomförde samt arbetsgruppen Miljö och klimat.

Svenska råvaror i privata restauranger

För att vara med och öka användningen av svenska råvaror på privata restauranger har det funnits en särskild arbetsgrupp kopplad till Landsbygdsnätverket som jobbat med detta som mål. Här kan du läsa mer om Svenska råvaror i privata restauranger.

Vägar till utbildning och arbete inom gröna näringar

För att vara med och och öka intresset hos ungdomar, arbetslösa svenskar och nya svenskar för studier och arbete inom de gröna näringarna, drev Landsbygdsnätverket tidigare arbetsgruppen Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna.

Ägarskiften

För att vara med och och underlätta ägarskiften där målgrupperna kan vara både befintliga ägare och personer som vill och kan ta över drev Landsbygdsnätverket tidigare en arbetsgrupp Ägarskiften.

Miljö och klimat

Inom Landsbygdsnätverket fanns tidigare arbetsgruppen Miljö och klimat. Den hade ett särskilt fokus på miljöersättningar i den nya jordbrukspolitiken och på ekosystemtjänster.

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.