Landsbygdsnätverket
Tre trädgårdsmästare under utbildning står bland plantor som odlas i ett växthus

Foto Mickan Thor

Vägar till utbildning och arbete inom gröna näringar

För att vara med och öka intresset hos ungdomar, arbetslösa svenskar och nya svenskar för studier och arbete inom de gröna näringarna har Landsbygdsnätverket drivit arbetsgruppen Vägar till utbildning och arbete inom de gröna näringarna.

Arbetsgruppen har jobbat med informationsinsatser och studiebesök hos utbildningsanordnare som naturbruksskolor, arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskolor, yrkesvuxenutbildningar och högskoleutbildningar. Även arbetsgivare inom de gröna näringarna har medverkat. Genom digitala seminarier gavs information om möjligheter till studier, om de olika branscherna och om arbetsmarknadsläget.

Erfarenhetsutbyte och nya kontakter

Genom att erbjuda mötesplatser för utbildningsanordnare, arbetsgivare och arbetssökande har arbetsgruppen kunnat bidra till nya kontakter, utbyte av erfarenheter och nya samarbeten. I Sörmland har gruppen ”Vägar till utbildning och arbete” genomfört ett pilotprojekt för att främja att fler får kännedom om möjligheterna i de gröna näringarna. På så vis har fler individer fått upp intresset för gröna näringar och kommit igång med olika typer av utbildningar som i nästa steg kan leda till anställning eller företagande.

Bland aktiviteterna kan nämnas webbinarier för de så kallade möjliggörarna, och särskilda arrangemang för själva målgruppen (de som söker utbildning och arbete).

Metoden för att lotsa människor det första stegen till utbildning och arbete i de gröna näringarna, som gruppen har arbetat med i Sörmland, har varit framgångsrik. Erfarenheter och lärdomar från gruppens arbetssätt har dokumenterats i en rapport som har spridits till fler regioner i landet.

Rapport

Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna - erfarenheter och metodutveckling

Miniatyrbild av rapportens omslag.

Landsbygdsnätverkets grupp Vägar till utbildning och arbete i de gröna näringarna jobbar för att få fler unga, arbetslösa eller människor som vill byta yrkesbana att välja studier, praktik och arbete i de gröna näringarna. Aktiviteter som har genomförs är bland annat informationsinsatser, fysiska och digitala träffar och studiebesök. I den här rapporten presenteras erfarenheter och lärdomar från det pilotarbete som har genomförts i främst Södermanland, och som visar ett sätt att arbeta som förhoppningsvis kan komma till nytta i fler delar av landet.


Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner rapporten som tillgänglighetsanpassad pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till startsidan för Hållbara gröna näringar.