Landsbygdsnätverket

MinFarm crowdfundade fyra miljoner från sina kunder

Att kunderna är de bästa finansiärerna, är troligen inget man räknar med när man söker kapital. Men så var det för företaget MinFarm.

MinFarm är en digital gårdshandel som via en hemsida kopplar ihop lokala gårdar med slutkonsumenter genom att erbjuda matlådor och matkassar med recept.

– Konsumenterna får ekologiska varor från en lokal gård och producenterna får hjälp med kundkontakter och logistik, förtydligar verksamhetsansvarige Carl Tano.

Företaget grundades 2013 och har verksamhet både i Stockholm och Umeå. Nu är det dags för företaget att ta nästa steg. De vill ta fram digitala lösningar som förenklar online-beställningar och öppnar upp för att samarbeta med större livsmedelskedjor.

Att utveckla dessa digitala lösningar kräver kapital och företaget har nyligen avslutat en framgångsrik crowdfundingkampanj som ska finansiera utvecklingssteget. Det är den tredje kampanjen de genomför. Tidigare kampanjer har bland annat finansierat utvecklingen av matkassen.

Första gången fick de in hela två miljoner kronor.

– Vi visste inte om det skulle finnas något intresse alls för den här typen av verksamhet, så vi blev verkligen överraskade. Det vi såg då och som vi även sett i de senare kampanjerna, är att många satsar pengar för att de vill stötta små lokala livsmedelsproducenter, hålla landsbygden levande och att öka möjligheterna att kunna köpa svenskproducerad mat, säger Carl.

Det visade sig också att en framgångsrik crowdfundingkampanj inte krävde ett stort kontaktnät. Det var nämligen främst företagets kunder som gick in som investerare. Min farm är ett onoterat aktiebolag och de som ville investera erbjöds aktier.

Sammanlagt har företaget tagit in uppåt fyra miljoner kronor i crowdfundingkampanjer och fått 400 aktieägare (så kallad crowdequity). De har använt sig av företaget FundedByMe som har ett eget nätverk genom det nyhetsbrev de ger ut och hemsidan som de driver. Investerarna får ägarrabatt på företagets produkter och i framtiden finns möjlighet till avkastning på aktierna när MinFarm börjar ge vinst.

– Men folk investerar mer för att stötta än att få avkastning. De investerar av värderingsskäl, det ser vi på feedbacken vi får, berättar Carl.

Intresset för kvartalsrapporter och årsredovisningar är ljummet bland de nya ägarna. Däremot är de mycket engagerade på annat sätt.

– De har produktförslag, idéer om samarbeten och förbättringsförslag för verksamheten. Det är väldigt värdefullt att ha en så engagerad kundkrets som vill att vi ska ha en så bra produkt som möjligt, säger Carl som berättar att en av gårdarna de samarbetar med också gått in som ägare. I övrigt är inte gårdarna aktiva mer än som leverantörer.

 

Publicerades