Landsbygdsnätverket

Medvetet och strategiskt kontaktskapande gav finansiärer med samma värderingar

Bröderna Fabian och Philip Axelsson driver Nordish Food som serverar närodlad och hälsosam lunchmat i säsong till hungriga Göteborgare.

– Affärsidén är att göra det så enkelt som möjligt för någon som sitter på kontor att äta hållbar och god mat. Det ska vara supersmidigt, säger Philip. 

De startade företaget med tanken att gästerna skulle beställa maten via en app och sedan hämta sin färdiga mat i brödernas popup restaurang.

– Vi upptäckte att många ville att vi levererade ut maten, så vi köpte en elektrisk lastcykel förra året och märkte att det blev bra business. Det är ju vi som skapat maten som levererar den, och vi kan då också berätta om våra samarbetsgårdar och varifrån råvarorna kommer. Det är ett mycket uppskattat mervärde, berättar Philip.

Med de erfarenheterna i bagaget gör de nu om företagskonceptet och lanserar Nordish Market, en digital foodcourt. Tanken är densamma, att servera och leverera hälsosam och närodlad lunchmat till kontor. Nyheten är att de samarbetar med ett antal restauranger med liknande värderingar och som kompletterar brödernas mat. Tillsammans kan de erbjuda en bred meny av hållbar mat. 

För att förverkliga idén krävs en del investeringar. De behöver utveckla sin teknikplattform, och flytta till ett större kök där även partnerrestaurangerna ska kunna laga mat. Strax före utgången av 2018 var de klara med sin finansieringsrunda där de pratat ihop sig och skrivit kontrakt med flera aktörer.

– Dels satsar vi själva pengar. Dels har vi fått kontakt med ett par familjeägda investmentföretag som går in som långsiktiga investerare. De tycker om vår idé och kräver inte inflytande i företaget. Däremot finns de tillgängliga för råd och som bollplank, berättar Philip.

Slutligen så går företaget som ska bygga teknikplattformen in som investerare och det tycker Philip är bra.

– Det blir bra för oss att skapa ett nära partnerskap, säger han. Vi är en mataktör som fokuserar på att laga bra mat och knyta relationer med odlare och matproducenter, men vi är lika mycket ett teknikbolag som ska ligga i framkant när det gäller e-handel och logistik, och då är det viktigt att ha alla kompetenser under samma tak.

Nordish food är ett onoterat aktiebolag och investerarna får andelar i företaget. De tog in sin första finansiering från en affärsängel förra året. Även han är långsiktig och ställer upp med råd och dåd när de efterfrågas. 

– De tidiga finansiärerna är viktiga för företagets fortsatta framtid. De blir referenser och dörröppnare till andra personer och deras kontaktnät som kan bli viktiga i framtiden, säger Philip.

Att ordna bra investerare kräver en del arbete och strategiskt tänk. 

– Det handlar om att bygga relationer och tillit. Förutsättningen för att lyckas är självklart en bra produkt, en affärsplan och en budget. Men sedan handlar det om att skapa kontaktytor och bygga relationer, säger Philip.

Man ska vara ute i god tid och tidigt börja prata med intressanta aktörer. 

– Även om man inte behöver pengar nu, utan möjligen om ett par år, så är det viktigt att förbereda. Det räcker med att lyfta luren, presentera sig och berätta vad man håller på med. Då skapar man en kommunikation och lär känna varandra, vilket man har nytta av när det är dags. Man ska tänka på att investerarna inte har bråttom, men att man själv kanske har det, när det är dags att söka kapital, säger Philip och berättar att bröderna varit noga med att samarbeta med människor de litar på.

– Våra investerare är liksom vi värderingsstyrda, och ser det här som något viktigt och roligt att vara med på.

 

Publicerades