Landsbygdsnätverket

Landsbygden levererar fossilfritt

Tillsammans går vi mot en fossilfri framtid. I den omställningen spelar landsbygden en avgörande roll. I kampanjen Landsbygden levererar fossilfritt har vi samlat goda exempel på företagare som kommit en bit på vägen.

Läs, se och inspireras av våra goda exempel på olika satsningar för en fossilfri framtid från norr till söder. Möt entreprenörer som har gjort insatser för sin produktion, sin lönsamhet och för klimatet. Filmerna och fler länkar hittar du längst ner på sidan.

Geografiskt område: Västra Götaland

Flera vinster med massiva trähus

Byggföretaget Fridh och Hell från Bengtsfors i Dalsland satsade för snart fyra år sedan på massiva trähus och den klimatsmarta inriktningen har lönat sig.

Kvinnligt kooperativ satsade på vind


Qvinnovindar grundades 2007 och är en förening som äger andelar i tre olika vindkraftverk.

Småskalig fåruppfödning med solen i ryggen


När familjen blev intresserade av solel installerade man 200 kvadratmeter med paneler på ett stalltak på gården.

Bred verksamhet med egen elproduktion

Peter Tagesson är en mångsysslare. Nu har han satsat på en egen anläggning av solpaneler på en av gårdens byggnader.

Västgötska kor driver Karlstads bussar Länk till annan webbplats.


Gödseln från 1 400 mjölkkor utgör den huvudsakliga råvaran i biogasframställningen. Gasen levereras via AGA till Karlstads lokaltrafik. 

Grisgödsel blir fordonsgas i Brålanda

Den rikliga tillgången på gödsel fick familjen att fundera på biogas. Granngårdarna hängde också på och man gjorde en gemensam satsning på en gårdsanläggning.

Geografiskt område: Jämtland

Solcellsboom i jämtländska Tandsbyn


Örjan Nilsson på Bleka gård i jämtländska Tandsbyn är en av sju gårdar i byn som tidigt investerade i solceller. En satsning han aldrig ångrat.

Ekomjölk kompletterades med egen biogas Länk till annan webbplats.

Redan när Eva och Torgny Vidholm tog över Trägsta mjölkgård i jämtländska Hallen 1996 så fanns planer på att göra verksamheten så miljövänlig som möjligt.

Geografiskt område: Kronoberg

Stark sammanhållning gav lyckad biogassatsning


Tolv lantbrukare i Alvestatreakten samlades i ett Leaderprojekt 2009 för att utveckla sina idéer om att tillföra ytterligare ett steg i kretsloppet på sina gårdar.

Geografiskt område: Dalarna

Fastigheter på Sollerön värms upp av timmer


Solleröns skola, det gamla kommunhuset samt två privata affärsfastigheter är anslutna till panncentralen som Sollerö Timmer äger och driver.

Geografiskt område: Skåne

Byn Simris producerar sin egen energi


I Simris på Österlen har E.ON skapat ett lokalt självförsörjande energisystem, drivet med vindkraft och solenergi.

Hållbart lantbruk med biogas och solceller Länk till annan webbplats.

Paret Oredsson på Skea gård utanför Hässleholm strävar efter att skapa ett ekologiskt hållbart, energisnålt och kretsloppsbaserat lantbruk baserat på lokala råvaror.

Jan såg vindkraften som en investering

Affärsmannen Jan Barchan såg potential i vindkraften och bestämde sig för att investera i en mindre vindkraftspark på den skånska slätten norr om Helsingborg.

Gemensamt bolag löste energifrågan i Löberöd

För Farmarenergi i Eslöv började allt 2005 med ett studieprojekt om hur lantbruket kan hitta lönsamhet i sidoverksamheter kopplade till energi.

Flis och sol ger tomaterna rätt klimat


Genom att investera i en flispanna blev uppvärmningen av de 4000 kvadratmeter stora växthusen både mer miljövänlig och ekonomisk.

Vindkraft på arrende – och i egen ägo

Det var viljan att producera grön el och att göra en god ekonomisk investering som fick makarna på Lyngby gård att satsa på vindkraft.

Lokal drift är Adven Värmes nyckel till framgång


Adven Värme driver 20 fjärrvärmenät och fjärrvärmeanläggningar i Sverige. Alla drivs av lokala entreprenörer som kan nyttja sina lokal kontaktnät.

Litet frysföretag siktar på självförsörjning av energi

Familjeföretaget Magnihill AB tar fram, producerar och säljer frysta grönsaker, frukter och bär. Företaget är ett av Europas minsta som jobbar med infrysning.

 

Intresset för bioenergi blev affärsidé

Först byggde de en egen biogasanläggning på den egna gården Norup. Sedan har de byggt arton stycken ytterligare och ovanpå det åtta biodieselfabriker.

Geografiskt område: Norrbotten

Värmen strömmar från gamla telecentralen

Verksamheten startade 2008 i Harads gamla telecentral. Idag levererar Arctic Heat närvärme till 67 fastigheter i byn.

Givande kombo mellan hotell och skog

I Korpilombolo förser hotellets fliseldade värmepanna även ett eget hyreshus samt tre kommunala hyreshus med värme.

Biogas naturligt komplement i grisproduktionen

Både gödsel och slakteriavfall används i Alviksgårdens biogasanläggning som täcker hela verksamhetens energibehov.

Biogassatsning gjorde Frigiva självförsörjande

Frigiva gård är i princip självförsörjande avseende både värme och el tack vare biogasanläggningen. Man planerar nu att komplettera med solceller.

Geografiskt område: Västerbotten

Vindkraft blev valet i blåsiga Risträsk

Vindkraftverket i Risträsk är ett av de i Sverige med högst produktion i sin storleksklass. Och det finns planer på mer.

Nygammal biogasplan blev verklighet

På Kulbäckslidens lantbruk har kalkylerna överträffats med råge och idag kan man även förse ett antal villor i området med närvärme.

Flis ger hönsen värme

I Vindeln värmer flispannan upp bostadshusen på gården, lastbilsgaraget, spannmålstorken samt stallarna med 20 000 värphöns.

Geografiskt område: Östergötland

Mindre konstgödsel efter satsning på biogas

Ölmetorps biogasanläggning har lett till minskade elkostnader och minskad användning av konstgödsel.

Götala gård är snart helt fossilfri

Med HVO-diesel i tanken och vindkraftssamarbete med grannarna är gården på god väg mot att bli helt fossilfri.

Fossilfri racing på Torpa

Miljöprofilen på Torpa gård gäller inte bara gården och dess verksamhet utan även tävlingsbilarna på den tillhörande racingbanan.

Goda vindar och miljöintresse ledde till satsning på Valla

Redan 2008 valde Valla Skattegård att storsatsa på vindkraft. En satsning som var lärorik för alla.

Filmerna - Landsbygden levererar fossilfritt

Möt Charlotte som satsat på solel och biogas, Henrik som berättar om ett klimatsmart energiföretag i Eslöv, Mikael som jobbar med ett mikronät på Österlen samt John som gjort flera investeringar för en fossilfri produktion. Träffa också Peter och Mats från Östergötland samt Herbert, Maria, Mikael och Niclas från Norrbotten för att se hur de gör och vad de har för tips för att producera fossilfri förnybar energi på landsbygden.

Charlotte Norrman-Oredsson

Henrik Wöhlecke

Peder Kjellén

John Orelind

Peter Karlsson

Mats Weinesson

Herbert Nyman

Maria Nilsson

Mikael Lång

Niclas Norberg