Landsbygdsnätverket

Lantbruk och Leader

Utveckla ditt lantbruk tillsammans med andra med hjälp av Leader! Se våra fem filmer och låt dig inspireras av hur andra har gjort.

Flera lantbrukare, och olika företagare inom de gröna näringarna, har tillsammans med andra tagit hjälp av Leader. På så sätt kan de utveckla sina företag och nå bättre lönsamhet.

Leader är en metod som tillämpas i geografiskt avgränsade områden där principer som innovativt tänkande, samverkan och underifrånperspektiv är viktiga. Medel till olika projekt kan beviljas av en styrelse (Lokal Aktionsgrupp, LAG) med representanter från olika sektorer i samhället. Allt utifrån en framtagen strategi för området.

Leader finansieras av främst Landsbygdsprogrammet i 48 områden för lokalt ledd utveckling i Sverige. Mer information finns på Jordbruksverkets sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På denna karta Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. kan du se vilket leaderområden du tillhör. Fem landsbygdsområden har dock ingen finansiering av lokalt ledd utveckling.

Ta kontakt med ditt Leaderkontor

Har du en ide om att utveckla ditt företag tillsammans med andra som kan passa som ett leaderprojekt. Hör då av dig till ditt leaderkontor för att se om idén passar i ditt område.

OBS! Möjligheten att söka stöd för en projektidé inom Leader är beroende av att idén ligger inom strategin för lokalt ledd utveckling inom området samt att det finns medel kvar att söka!

Se våra inspiratörers filmer!
Tryck på fyrkanten i bild för att titta på filmen i helskärmsläge.

 

 

 

 

 

Leaderprojektet Grislyftet

I Halland hade länets grisproducenter önskemål om att utveckla sina företag för att nå bättre produktion och högre lönsamhet. I ett leaderprojekt genomfördes expert­föreläsningar, after works, studieresor, nedladdningsbara kurser via mobilen och erfa­träffar bland annat för att få ökad kunskap och stärka erfarenhetsutbytet.

 

 

 

 

 


Leaderprojektet Kungälvsmat

Lantbrukare runt Kungälv såg en möjlighet till förbättrad lönsamhet där de tillsammans i en förening kunde marknadsföra och sälja sina produkter. Genom ett leaderprojekt utvecklades föreningen Kungälvsmat, som nu bland mycket annat levererar kött till en stor livsmedelskedja.