Landsbygdsnätverket

Bildmontage av foton från: Scandinav4QWE, Gustav Wiberg, Johan Ascard, Pär Bäckström.

Digital Mötesplats AKIS 2023

Årets Mötesplats AKIS kör vi digitalt den 16 mars och temat är finansiering. Vilka medel finns? Vem kan använda vilka medel? Hur kanaliseras olika medel? När sker utlysningar och upphandlingar? Finns det planer för vad som ska utlysas och när? Hur ser dessa i så fall ut?

Många organisationer inom det svenska kunskaps- och innovationssystemet för lantbruk (AKIS) är beroende av att söka pengar till projekt och verksamheter. För att underlätta genomtänkta och effektiva samarbeten och ansökningar efterfrågas en överblick över var pengar finns att söka, och när dessa medel planeras att finnas tillgängliga.

Syftet med dagen är därför att ge en översikt över några för AKIS relevanta myndigheters/organisationers uppdrag och roller samt ge inblick i finansieringsmöjligheter.
Vi avslutar dagen med att ge input till hur vi vill att samordning, kommunikation och det fortsatta AKIS-arbetet ska utvecklas i Sverige.

Datum och tid

16 mars klockan 13.00-16.30

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - senast den 14 mars
Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan träffen.

Kontakt

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket

Program

13.00-13.10 Välkomna

13.10-13.20 Uppdatering av hur vårt svenska AKIS utvecklas och formeras
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket och Emma Svensson, Jordbruksverket

13.20-13.35 Vad säger strategiska planen? Vad ska vi göra/uppfylla under denna programperiod? Åsa Wolgast Broberg

13.35-13.45 Myndighetsöversikt och uppdrag. Vem gör vad? Jennie Cederholm Björklund

13.45-15.55 Finansieringsmöjligheter

13.45 Jordbruksverket – Frida Sporre
14.00 Tillväxtverket – Per Johansson
14.15 Formas – Jessica Ekström
14.30 Vinnova – Camilla Sjörs

14.45-14.55 Paus

14.55 Sametinget, Camilla Hansson
15.10 Länsstyrelserna, Ove Karlsson
15.25 Stiftelsen lantbruksforskning, Matilda Hollertz
15.40 Kungliga Skogs- och lantbruksakademien (KSLA), Sara Österman

15.55-16.20 Workshop - medskick till fortsatt AKIS-arbete i Sverige
Emma Svensson, Jennie Cederholm Björklund

16.30 Avslut

2023 är tredje året som Landsbygdsnätverket genomför Mötesplats AKIS.
Kika gärna in på sidan om träffen vi hade 2022. Där kan du titta på filmerna som presenterades under dagen:
Mötesplats AKIS 17 mars 2022

Publicerades